Zespół
ekspertów
Instytutu

Skupiamy specjalistów o różnorodnych doświadczeniach i uzupełniających się kompetencjach. 

Nasz zespół tworzą ekspertki i eksperci, reprezentujący najwyższy poziom merytoryczny w różnorodnych obszarach wiedzy i praktyki profesjonalnej: prawa, zarządzania, badań społecznych, marketingu, czy też HR. Dlatego potrafimy sprostać wyzwaniom wymagającym zarówno specjalizacji, jak i łączenia wielu kompetencji.

Wszyscy konsultanci posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte we współpracy z instytucjami szkolnictwa wyższego. Z sukcesem zrealizowaliśmy kilkaset projektów audytowych, doradczych i szkoleniowych dla różnych typów uczelni. Dzięki temu rekomendujemy rozwiązania sprawdzone praktycznie, oparte na pogłębionym zrozumieniu funkcjonowania szkół wyższych.

Ekspertki i eksperci IRSW są osobami aktywnymi, zaangażowanymi w szereg inicjatyw w świecie akademickim. Ich praca i rekomendacje są doceniane przez czołowe uczelnie, instytucje i organizacje takie jak: Komisja Europejska, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska Komisja Akredytacyjna, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Fundacja Rektorów Polskich, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Są również autorami publikacji na temat szkolnictwa wyższego, częstymi gośćmi mediów i prelegentami profesjonalnych konferencji.

Zespół utrzymuje wysokie standardy pracy doradczej. Łączy nas przekonanie, że jakość szkolnictwa wyższego w Polsce jest nadzwyczaj ważna społecznie, a motywują dowody, że potrafimy wspierać ten rozwój skutecznie.

Arkadiusz Wronowski

Piotr Pokorny

Ekspert ds. prawnych i strategicznych

Arkadiusz Wronowski

Grzegorz Laskowski

Ekspert ds. prawnych i formalnych aspektów kształcenia

Arkadiusz Wronowski

dr Katarzyna Świerk

Ekspertka ds.zarządzania działalnością naukową

Arkadiusz Wronowski

Mariusz Lorenc

Ekspert ds. strategii i kultury organizacyjnej

Arkadiusz Wronowski

Grzegorz Kierner

Ekspert ds. komercjalizacji wyników badań naukowych

Arkadiusz Wronowski

dr Ewelina Siama

Ekspertka ds. zarządzania procesami

Arkadiusz Wronowski

dr Jacek Lewicki

Ekspert ds. kształcenia doktorantów i ram kwalifikacji

Arkadiusz Wronowski

Dominik Postaremczak

Ekspert ds. badań i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Arkadiusz Wronowski

Anna Rutz

Ekspertka ds. wdrażania dostępności w uczelniach

Arkadiusz Wronowski

dr Artur Kokoszkiewicz

Ekspert ds. prawnych

Arkadiusz Wronowski

Piotr Stec

Ekspert ds. strategii i badań społecznych

Arkadiusz Wronowski

dr Łukasz Wyszyński

Ekspert ds. zarządzania dydaktyką i jakością kształcenia

Arkadiusz Wronowski

adw. Patryk Dykas

Ekspert ds. prawnych

Arkadiusz Wronowski

Arkadiusz Wronowski

Ekspert ds. relacji z otoczeniem

Arkadiusz Wronowski

dr Łukasz Kierznowski

Ekspert ds. prawnych

Arkadiusz Wronowski

Joanna Domagała

Ekspertka ds. internacjonalizacji

Arkadiusz Wronowski

Tomasz Lewiński

Ekspert ds. prawnych

Arkadiusz Wronowski

Jacek Wieczorek

Ekspert ds. wartościowania
i rozwoju kadr

Arkadiusz Wronowski

Maria Stós

Ekspertka ds. obsługi studentów zagranicznych

Arkadiusz Wronowski

Jacek Lipski

Ekspert ds. strategii marketingowych

Arkadiusz Wronowski

Magdalena Bis

Ekspertka ds. kompetencji psychospołecznych i rozwoju osobistego

Każda współpraca
zaczyna się od kontaktu

Skontaktuj się z nami