Zespół
ekspertów
Instytutu

Skupiamy specjalistów o różnorodnych doświadczeniach i uzupełniających się kompetencjach. 

Nasz zespół tworzą ekspertki i eksperci, reprezentujący najwyższy poziom merytoryczny w różnorodnych obszarach wiedzy i praktyki profesjonalnej: prawa, zarządzania, badań społecznych, marketingu, czy też HR. Dlatego potrafimy sprostać wyzwaniom wymagającym zarówno specjalizacji, jak i łączenia wielu kompetencji.

Wszyscy konsultanci posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte we współpracy z instytucjami szkolnictwa wyższego. Z sukcesem zrealizowaliśmy kilkaset projektów audytowych, doradczych i szkoleniowych dla różnych typów uczelni. Dzięki temu rekomendujemy rozwiązania sprawdzone praktycznie, oparte na pogłębionym zrozumieniu funkcjonowania szkół wyższych.

Ekspertki i eksperci IRSW są osobami aktywnymi, zaangażowanymi w szereg inicjatyw w świecie akademickim. Ich praca i rekomendacje są doceniane przez czołowe uczelnie, instytucje i organizacje takie jak: Komisja Europejska, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska Komisja Akredytacyjna, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Fundacja Rektorów Polskich, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Są również autorami publikacji na temat szkolnictwa wyższego, częstymi gośćmi mediów i prelegentami profesjonalnych konferencji.

Zespół utrzymuje wysokie standardy pracy doradczej. Łączy nas przekonanie, że jakość szkolnictwa wyższego w Polsce jest nadzwyczaj ważna społecznie, a motywują dowody, że potrafimy wspierać ten rozwój skutecznie.

Arkadiusz Wronowski

Piotr Pokorny

Ekspert ds. prawnych i strategicznych

Arkadiusz Wronowski

Grzegorz Laskowski

Ekspert ds. prawnych i formalnych aspektów kształcenia

Arkadiusz Wronowski

dr Katarzyna Świerk

Ekspertka ds.zarządzania działalnością naukową

Arkadiusz Wronowski

Mariusz Lorenc

Ekspert ds. strategii i kultury organizacyjnej

Arkadiusz Wronowski

Grzegorz Kierner

Ekspert ds. komercjalizacji wyników badań naukowych

Arkadiusz Wronowski

Joanna Domagała

Ekspertka ds. internacjonalizacji

Arkadiusz Wronowski

dr Jacek Lewicki

Ekspert ds. kształcenia doktorantów i ram kwalifikacji

Arkadiusz Wronowski

Dominik Postaremczak

Ekspert ds. badań i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Arkadiusz Wronowski

Anna Rutz

Ekspertka ds. wdrażania dostępności w uczelniach

Arkadiusz Wronowski

dr Artur Kokoszkiewicz

Ekspert ds. prawnych

Arkadiusz Wronowski

Piotr Stec

Ekspert ds. strategii i badań społecznych

Arkadiusz Wronowski

dr Łukasz Wyszyński

Ekspert ds. zarządzania dydaktyką i jakością kształcenia

Arkadiusz Wronowski

adw. Patryk Dykas

Ekspert ds. prawnych

Arkadiusz Wronowski

Arkadiusz Wronowski

Ekspert ds. relacji z otoczeniem

Arkadiusz Wronowski

dr Łukasz Kierznowski

Ekspert ds. prawnych

Arkadiusz Wronowski

Maria Stós

Ekspertka ds. obsługi studentów zagranicznych

Arkadiusz Wronowski

Tomasz Lewiński

Ekspert ds. prawnych

Arkadiusz Wronowski

Jacek Wieczorek

Ekspert ds. wartościowania
i rozwoju kadr

Arkadiusz Wronowski

Magdalena Bis

Ekspertka ds. kompetencji psychospołecznych i rozwoju osobistego

Arkadiusz Wronowski

Jacek Lipski

Ekspert ds. strategii marketingowych

Każda współpraca
zaczyna się od kontaktu

Skontaktuj się z nami