Diagnoza
i doskonalenie funkcjonowania uczelni

Dobre uczelnie podlegają jako instytucje stałemu procesowi doskonalenia. Podnoszenie jakości zarządzania, usprawnianie kluczowych funkcji oraz procesów głównych i wspierających uczelni jest bowiem niezbędnym warunkiem tworzenia odpowiedniej wartości dla interesariuszy. Regulacje, modele instytucjonalne oraz kultura organizacyjna z czasem stają się nieadekwatne wobec zmieniających się uwarunkowań oraz nowych form rozwoju.  

Dlatego funkcjonowanie uczelni wymaga regularnego diagnozowania, zasilania transferem najlepszych praktyk oraz umiejętnego wprowadzania zmian. Diagnozy organizacyjne pozwalają obiektywnie rozpoznać rzeczywistą jakość funkcjonowania uczelni i sformułować trafne wnioski naprawcze lub rozwojowe. Diagnoza okaże się użyteczna, kiedy towarzyszyć jej będzie odpowiednia wiedza, zestaw dobrych praktyk oraz doświadczenie ekspertów, pozwalające zaprojektować adekwatne dla danej instytucji usprawnienia.   

Dotyczy to, w szczególności dojrzałości procesowej. Warto bowiem zdać sobie sprawę jak faktycznie przebiega realizowanie ważnych zadań uczelni oraz jak optymalnie wykorzystać zasoby i zaangażowanie osób zatrudnionych. Dlatego w obszarach wymagających interwencji lub w ramach stałego doskonalenia przeprowadzamy mapowanie, uzgodnionych z uczelnią procesów. Następnie pomagamy je zoptymalizować, dostarczając odpowiednich wzorców referencyjnych, know-how na poziomie operacyjnym oraz weryfikacji prawnej. 

obszary wsparcia

Obszary diagnozy i doskonalenia funkcjonowania uczelni

Wsparcie prawne i compliance

Zapewniamy zgodność działaności uczelni z obowiązującymi przepisami prawa oraz rozwiązujemy bieżące problemy prawne.

Zarządzanie procesem kształcenia

Doskonalimy systemy zarządzania, organizacji i realizacji procesu kształcenia. Wdrażamy standardy jakości.

Zarządzanie działalnością naukową

Pomagamy doskonalić zarządzanie działalnością naukową oraz podnosić jej efektywność.

Efektywność administracji

Usprawniamy funkcjonowanie administracji. Optymalizujemy procesy i wspieramy profesjonalizację.

Zarządzanie relacjami uczelni 
z otoczeniem 

Opracowujemy i wdrażamy modele współpracy z OSG. Wspieramy w podnoszeniu efektywności systemów komercjalizacji.

Rozwój i zarządzanie kadrami

Optymalizujemy systemy płacowe, ocen, motywacji oraz rozwoju kompetencji kadry, w ramach nowoczesnej polityki personalnej.

Komunikacja i kultura organizacyjna uczelni 

Usprawniamy komunikację wewnętrzną uczelni. Wspieramy proces doskonalenia kultury organizacyjnej.

Zarządzanie 
wizerunkiem uczelni

Podnosimy efektywność działań marketingowych. Wspieramy budowanie nowoczesnej marki uczelni.

Z naszych usług skorzystali:

Poznaj naszych konsultantów

Arkadiusz Wronowski

Piotr Pokorny

Ekspert ds. prawnych i strategicznych

Arkadiusz Wronowski

Mariusz Lorenc

Ekspert ds. strategii i kultury organizacyjnej

Arkadiusz Wronowski

dr Katarzyna Świerk

Ekspertka ds. zarządzania działalnością naukową

Arkadiusz Wronowski

Grzegorz Laskowski

Ekspert ds. prawnych i formalnych aspektów kształcenia

Arkadiusz Wronowski

Grzegorz Kierner

Ekspert ds. komercjalizacji wyników badań naukowych

Arkadiusz Wronowski

Piotr Stec

Ekspert ds. strategii i badań społecznych

Arkadiusz Wronowski

Dominik Postaremczak

Ekspert ds. badań i relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Arkadiusz Wronowski

Jacek Lipski

Ekspert ds.strategii marketingowych

Arkadiusz Wronowski

Joanna Domagała

Ekspertka ds. internacjonalizacji

Arkadiusz Wronowski

dr Jacek Lewicki

Ekspert ds. kształcenia doktorantów i ram kwalifikacji

Nasze Doświadczenie

10

Lat doświadczenia

185

Uczelni, które skorzystały z naszych usług

+400

Projektów zrealizowanych przez naszych ekspertów

+3500

Przeszkolonych pracowników uczelni

5

Uczelnie, które
pomogliśmy stworzyć

Wybrane opinie naszych Klientów 

Case studies

Historie naszych Klientów

W jaki sposób  przygotować się do wdrożenia rozwiązania IT na uczelni? – materiały do pobrania

Instytut jako partner konferencji Innovation Edu Trends przygotował i poprowadził panel dyskusyjny. W trakcie dyskusji paneliści podzielili się doświadczeniami oraz praktycznymi poradami, dotyczącymi planowania i wdrażania nowych rozwiązań informatycznych w sektorze edukacji wyższej.
Czytaj całośćW jaki sposób  przygotować się do wdrożenia rozwiązania IT na uczelni? – materiały do pobrania

baza wiedzy

Polecane artykuły

Każda współpraca
zaczyna się od kontaktu

Porozmawiajmy o szczegółach i razem dobierzmy najlepsze dla Państwa rozwiązania. Prosimy o podanie swoich danych kontaktowych. Skontaktujemy się najszybciej jak to możliwe.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Zgody