Rozwój i zarządzanie kadrami

Nowoczesna polityka personalna uczelni obejmuje zarządzanie kadrami, rozwój profesjonalny oraz zapewnienie przyjaznego środowiska kultury organizacyjnej. Wymienione obszary są również właściwe dla diagnozy aktualnie funkcjonujących w danej instytucji rozwiązań.

Profesjonalizacja zarządzania ludźmi oznacza wdrożenie dobrych standardów i optymalizację podstawowych procesów kadrowych. Budowanie motywacji zaczyna się bowiem od jasnych wymagań dla danych stanowisk oraz przejrzystych i obiektywnych systemów ocen. Dlatego przeprowadzamy wartościowanie stanowisk pracy, umożliwiając doskonalenie systemu wynagrodzeń oraz kształtowanie całościowej propozycji wartości dla osób zatrudnionych w uczelni. Wspieramy tworzenie systemów ocen okresowych, kładąc jednocześnie nacisk na umożliwianie rozwoju poprzez regularną informację zwrotną dla osób i zespołów.

nasze usługi

Usługi w zakresie rozwoju i zarządzania kadrami

Opracowanie polityki personalnej i doskonalenie zarządzania kadrami 

Opisy i wartościowanie stanowisk pracy

Wsparcie w tworzeniu systemu ocen i mechanizmów motywacyjnych 

Wsparcie w modelowaniu kompetencji kadr i ich systemowym rozwijaniu

baza wiedzy

Polecane materiały z Bazy Wiedzy

Każda współpraca
zaczyna się od kontaktu

Porozmawiajmy o szczegółach i razem dobierzmy najlepsze dla Państwa rozwiązania. Prosimy o podanie swoich danych kontaktowych. Skontaktujemy się najszybciej jak to możliwe.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Zgody