Efektywność administracji

Administracja jest systemem jednostek realizujących procesy wspierające dla badań, dydaktyki, czy też rozwoju relacji z otoczeniem. To stwierdzenie nie było dotąd dostatecznie respektowane w praktyce funkcjonowania jednostek administracji, w polskich uczelniach. Do rozpoznanych, lecz wciąż utrzymujących się problemów należą „silosowa” struktura i związane z nią trudności współpracy i komunikacji wewnętrznej, proceduralność połączona z ignorowaniem perspektywy interesariuszy i inne deficyty profesjonalizacji tego obszaru funkcjonowania uczelni.
 
Słabości administracji jako funkcji wspierającej podstawowe procesy uczelni, będą zatem istotną barierą osiągnięć całej instytucji. Mogą one wynikać z barier organizacyjnych, nieefektywnych procesów, braku odpowiednich rozwiązań technologicznych, a także barier kompetencyjnych, mentalnych i komunikacyjnych. Dlatego trafna diagnoza barier efektywności i wyzwań rozwoju administracji danej uczelni wymaga podejścia systemowego. Należy zidentyfikować je w kilku przynajmniej perspektywach, do których należą:

nasze usługi

Usługi w zakresie usprawnienia administracji

Diagnoza i usprawnienie funkcjonowania
administracji uczelni

Mapowanie i optymalizacja
wybranych procesów administracyjnych

baza wiedzy

Polecane materiały z tego obszaru

Każda współpraca
zaczyna się od kontaktu

Porozmawiajmy o szczegółach i razem dobierzmy najlepsze dla Państwa rozwiązania. Prosimy o podanie swoich danych kontaktowych. Skontaktujemy się najszybciej jak to możliwe.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Zgody