Wsparcie prawne
compliance

Polski sektor szkolnictwa wyższego i nauki cechuje się stosunkowo dużą dynamiką zmian, w szczególności w obszarze prawnym. Zmiany regulacji prawa powszechnie obowiązującego nierzadko wprowadzane są bez odpowiedniego przygotowania, co przekłada się na duże trudności w ich prawidłowym i bezpiecznym wdrożeniu przez uczelnie. Rośnie tym samym ryzyko podejmowania działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami, co rodzi konsekwencje prawne i finansowe. Przezwyciężenie powyższych trudności wymaga doskonalenia wewnętrznej organizacji uczelni oraz zapewnienia pełnej zgodności jej działalności z obowiązującymi przepisami prawa. Dlatego eksperci Instytutu realizują profesjonalne usługi prawne dedykowane uczelniom i innym podmiotom systemu szkolnictwa wyższego.

Oprócz dostarczania eksperckiej wiedzy poprzez opinie prawne i szkolenia, specjalizujemy się w realizacji audytów compliance, w ramach których dokonujemy kompleksowej analizy i weryfikacji aktualnych podstaw prawnych kluczowych obszarów działania uczelni lub federacji. Określamy m.in. na jakim poziomie badany podmiot spełnia wymogi zgodności z przepisami prawa oraz w jakich obszarach ryzyko prawne wymaga podjęcia stosownych działań naprawczych.

nasze usługi

Usługi wsparcia prawnego i compliance

Audyt compliance w wybranych obszarach działalności uczelni

Opracowywanie lub nowelizacja przepisów wewnętrznych uczelni

Konsultacje prawne i przygotowywanie ekspertyz

baza wiedzy

Polecane materiały z tego obszaru

Każda współpraca
zaczyna się od kontaktu

Porozmawiajmy o szczegółach i razem dobierzmy najlepsze dla Państwa rozwiązania. Prosimy o podanie swoich danych kontaktowych. Skontaktujemy się najszybciej jak to możliwe.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Zgody