Zarządzanie procesem kształcenia

Najlepsze uczelnie krajowe i zagraniczne traktują kształcenie jako obszar budowania kultury jakości w sprawnie zarządzanej organizacji, a nie jedynie dążenia do spełniania kryteriów formalnych i stawianych przez agencje akredytacyjne. Z tego powodu, proponowane przez Instytut rozwiązania organizacyjno-prawne oparte są na wiodących modelach zarządzania strategicznego, procesami i jakością, przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z aktualnymi przepisami.

Oferujemy kompleksowe wsparcie w doskonaleniu systemów zarządzania kształceniem, organizacji i realizacji procesu kształcenia w uczelniach. Specjalizujemy się w opracowywaniu polityk w obszarze kształcenia, tworzeniu od podstaw i doskonaleniu kierunków studiów oraz wewnętrznych systemów zarządzania jakością kształcenia (w całej uczelni lub jej jednostkach organizacyjnych).

Pomagamy zapewnić zgodność procesu kształcenia z celami uczelni. Dbając o spójność, kompletność i legalność procedur, poszukujemy ułatwień i uproszczeń. Dzięki doświadczeniu i wsparciu ekspertów IRSW budowa i implementacja rozwiązań w obszarze kształcenia przebiegają sprawnie i skutecznie. Na etapie wdrożenia usprawnień lub nowych rozwiązań dostarczamy osobom zatrudnionym niezbędną wiedzę i umiejętności, umożliwiające samodzielną pracę i dalsze doskonalenie działań w obszarze kształcenia.

nasze usługi

Usługi w zakresie zarządzania procesem kształcenia

Doskonalenie zarządzania jakością kształcenia

Kompleksowe wsparcie w opracowaniu polityki kształcenia

Wsparcie w przygotowaniu wniosku o pozwolenie na utworzenie studiów

Przygotowanie do oceny programowej kierunku studiów 

Diagnoza i opracowanie programu naprawczego kierunku studiów

baza wiedzy

Polecane materiały z tego obszaru

Każda współpraca
zaczyna się od kontaktu

Porozmawiajmy o szczegółach i razem dobierzmy najlepsze dla Państwa rozwiązania. Prosimy o podanie swoich danych kontaktowych. Skontaktujemy się najszybciej jak to możliwe.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Zgody