Zarządzanie 
wizerunkiem 
uczelni

W dzisiejszym dynamicznym świecie, stanowiącym środowisko rozwoju edukacji wyższej, skuteczny marketing oraz pozytywny wizerunek uczelni stanowią jedne z najważniejszych czynników jej sukcesu. W konkurencyjnym otoczeniu, skuteczne zarządzanie działalnością marketingową uczelni stało się niezbędnym elementem jej strategii rozwoju. Pozytywny wizerunek pomaga zbudować silną pozycję na rynku edukacyjnym oraz poprawić wyniki rekrutacji, poprzez zwiększenie rozpoznawalności, wyróżnienie się na tle innych uczelni oraz lepszą komunikację z interesariuszami.
 
Obserwacja działań marketingowych w polskich uczelniach, w ostatniej dekadzie, pozwala nam stwierdzić, że znaczna część szkół wyższych ma trudność z kreowaniem spójnego wizerunku. W wielu przypadkach brakuje systemowego podejścia do zarządzania działaniami marketingowymi, nie planuje się długofalowo, nie prowadzi pogłębionych badań marketingowych, nie wspominając już o analizie skuteczności prowadzonych działań.  

Świadomość znaczenia wizerunku uczelni wyraźnie jednak wzrasta i wiele podmiotów poszukuje kompleksowego wsparcia w zakresie tworzenia strategii marki. Uczelnie potrzebują pogłębionych analiz i oceny skuteczności najważniejszych zadań marketingowych. Poprzez ilościowe i jakościowe badania faktycznego wizerunku – uczelnie odkrywają ich aktualne postrzeganie przez interesariuszy. 

nasze usługi

Usługi w zakresie zarządzania wizerunkiem uczelni

Opracowywanie strategii marki uczelni
i planów komunikacji marketingowej  

Audyt marketingowy uczelni i badania
opinii interesariuszy

baza wiedzy

Najnowsze materiały z Bazy wiedzy

Każda współpraca
zaczyna się od kontaktu

Porozmawiajmy o szczegółach i razem dobierzmy najlepsze dla Państwa rozwiązania. Prosimy o podanie swoich danych kontaktowych. Skontaktujemy się najszybciej jak to możliwe.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Zgody