Strategiczne zarządzanie
uczelnią

Strategiczne zarządzanie uczelnią to stały proces świadomego kształtowania jej przyszłości – zgodnie z misją instytucji, aspiracjami wspólnoty, potrzebą aktywnej odpowiedzi na lokalne i globalne wyzwania. Skuteczne działanie w złożonych organizacjach wymaga zaprojektowania. Strategia zmierza do realizacji atrakcyjnej wizji i zakłada dokonanie wyboru modeli docelowych w kluczowych obszarach funkcjonowania. Wybory te muszą opierać się na trafnej, pogłębionej diagnozie stanu uczelni oraz szans i zagrożeń środowiska zewnętrznego.

Zarządzanie strategiczne to oczywiście także doprowadzenie do satysfakcjonującego wdrożenia przewidzianego zestawu inicjatyw, systemowa obserwacja postępów i wprowadzanie niezbędnych zmian.

Z naszych usług skorzystali:

Wybrani konsultanci

Arkadiusz Wronowski

Mariusz Lorenc

Ekspert ds. strategii i kultury organizacyjnej

Arkadiusz Wronowski

Piotr Pokorny

Ekspert ds. prawnych i strategicznych

Piotr Stec

Piotr Stec

Ekspert ds. strategii i badań społecznych

Arkadiusz Wronowski

Grzegorz Laskowski

Ekspert ds. prawnych

Arkadiusz Wronowski

Dominik Postaremczak

Ekspert ds. badań społecznych

Arkadiusz Wronowski

Jacek Lipski

Ekspert ds. strategii marketingowych

Nasze Doświadczenie

10

Lat doświadczenia

11

Opracowanych/doskonalonych strategii rozwoju uczelni

29

Przeprowadzonych diagnoz strategicznych

1

Federacja uczelni, którą pomagaliśmy stworzyć

5

Uczelni, które
pomogliśmy stworzyć

Wybrane opinie naszych Klientów 

Case studies

Historie naszych Klientów

baza wiedzy

Polecane artykuły

Każda współpraca
zaczyna się od kontaktu

Porozmawiajmy o szczegółach i razem dobierzmy najlepsze dla Państwa rozwiązania. Prosimy o podanie swoich danych kontaktowych. Skontaktujemy się najszybciej jak to możliwe.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Zgody