Zarządzanie działalnością naukową

Działalność naukowa jest jednym ze strategicznych obszarów funkcjonowania uczelni. Najlepsze uczelnie krajowe i zagraniczne są efektywne w działalności naukowej i innowacyjne. W obecnych realiach prawnych, od efektywności naukowej, często zależy finansowanie uczelni i jej uprawnienia. Ze względu na różnorodność osiągnięć, specyfikę dziedzin i dyscyplin naukowych oraz warunki zewnętrzne, takie jak regulacje krajowe, uwarunkowania regionalne i kulturowe – istotne jest indywidualne zdefiniowanie doskonałości naukowej dla każdej jednostki prowadzącej działalność badawczą.

W tym celu konieczna jest diagnoza obszaru nauki w uczelni, nie tylko pod kątem osiągnięć, ale także systemów zarządzania działalnością naukową, spójności z dotychczasową wizją i misją uczelni oraz określenia jej potencjału badawczego.

Dogłębna diagnoza jest punktem wyjścia do stworzenia indywidualnej polityki naukowej z wyodrębnieniem polityk rozwoju poszczególnych dyscyplin naukowych. Jednocześnie jest podstawą do aktualizacji lub istotnej zmiany dotychczasowych systemów zarządzania działalnością badawczą w uczelni. Ostatecznym celem jest zbliżenie uczelni do zdefiniowanej przez nią doskonałości naukowej, poprzez wdrożenie i utrzymanie optymalnych praktyk, w dłuższej perspektywie.

nasze usługi

Usługi w zakresie zarządzania działalnością naukową

Ocena efektywności działalności naukowej uczelni

Opracowanie polityki rozwoju naukowego uczelni

Wsparcie we wdrożeniu zmian systemu zarządzania działalnością naukową

baza wiedzy

Polecane materiały z tego obszaru

„Wpływ społeczny – III kryterium w ewaluacji jakości działalności naukowej” – materiały z webinaru dr Katarzyny Świerk

Zapraszamy do obejrzenia nagrania i pobrania dodatkowych materiałów edukacyjnych z webinaru „Wpływ społeczny – III kryterium w ewaluacji jakości działalności naukowej” poprowadzonego…

Czytaj całość„Wpływ społeczny – III kryterium w ewaluacji jakości działalności naukowej” – materiały z webinaru dr Katarzyny Świerk

Każda współpraca
zaczyna się od kontaktu

Porozmawiajmy o szczegółach i razem dobierzmy najlepsze dla Państwa rozwiązania. Prosimy o podanie swoich danych kontaktowych. Skontaktujemy się najszybciej jak to możliwe.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Zgody