Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego

Poznaj nas i przekonaj się dlaczego warto z nami współpracować.

Jesteśmy pierwszą w Polsce organizacją kompleksowo wspierającą instytucje szkolnictwa wyższego w ich rozwoju. Od 2014 roku świadczymy usługi doradcze w obszarze zarządzania strategicznego, doskonalenia funkcji i procesów uczelni oraz zapewnienia zgodności ich działalności z obowiązującym prawem. Pomagamy tworzyć kultury organizacyjne zorientowane na wspieranie osiągnięć osób i zespołów oraz zrównoważony rozwój wspólnoty akademickiej. 

Postrzegamy uczelnie jako organizacje i wspólnoty, które świadomie kształtują swoją przyszłość. Dlatego, dobierając najlepsze praktyki zarządcze, światowe standardy i innowacje organizacyjne, rekomendujemy rozwiązania optymalne dla danej instytucji.

nASZA FIRMA W LICZBACH

10

Lat działalności

189

Uczelni, które skorzystały z naszych usług

+400

Projektów doradczych zrealizowanych przez ekspertów IRSW

+3500

Przeszkolonych pracowników uczelni

1

Taka firma na rynku

Nasze Wartości

U podstaw naszych działań leżą wartości, które definiują nas i nasze podejście do pracy

Profesjonalizm

Pracujemy na najwyższym poziomie merytorycznym i organizacyjnym. Stale rozwijamy nasze kompetencje, korzystając z najnowszej wiedzy, dobrych praktyk i zaawansowanych rozwiązań.  
 

Zaufanie
i wiarygodność

W relacjach z klientami i współpracownikami bazujemy na zaufaniu i wiarygodności. Dbamy o zgodność słów i czynów. Projekty finalizujemy w uzgodnionej jakości i na czas. 

Niezależność
i obiektywizm

Dbamy o zachowanie niezależności jako doradcy. W naszych diagnozach szukamy prawdziwego obrazu zjawisk. Oddzielamy fakty od opinii. Proponujemy rozwiązania korzystne
i bezpieczne dla naszych partnerów. 

Współpraca

Najlepsze efekty osiągamy dzięki zespołowej pracy, wykorzystującej różnorodność perspektyw i synergię kompetencji. Łączymy unikatowe doświadczenia ludzi i organizacji w celu wspólnego doskonalenia i rozwoju. 

Zrównoważony rozwój

Wierzymy, że nasza działalność dla rozwoju szkolnictwa wyższego ma istotne znaczenie społeczne. Angażujemy się w działania
i promujemy idee ważne dla przyszłości otaczającego nas świata, dobrostanu ludzi i zrównoważonych organizacji. 

Otwartość
i kreatywność

Uważnie słuchamy. Jesteśmy otwarci na nowe idee i ludzi. Wykraczamy poza schematy, wnosimy nowe wglądy
i perspektywy. Poszukujemy, testujemy
i wdrażamy nowe koncepcje.

Dlaczego warto z nami współpracować?

Specjalizacja
w szkolnictwie wyższym

Systemowo łączymy wiedzę
o szkolnictwie wyższym
i doskonaleniu jakości organizacji, w tym
o przewodzeniu zmianom
i rozwoju kultury organizacyjnej

Unikatowe doświadczenie

Eksperci IRSW zrealizowali łącznie kilkaset projektów doradczo-rozwojowych, które pomogły uczelniom usprawnić funkcjonowanie
i zwiększyć efektywność działania

Interdyscyplinarny zespół

Jesteśmy pierwszym w Polsce zespołem ekspertów, posiadającym potencjał merytoryczny i organizacyjny, aby kompleksowo wspierać uczelnie w ich rozwoju

Wysokie kompetencje doradcze

Pracujemy procesowo, opierając się na rzetelnych diagnozach i danych. Wykorzystujemy najlepsze praktyki, innowacyjny know-how oraz oryginalne opracowania

Bezpieczeństwo prawne

Zapewniamy wsparcie prawne czołowych ekspertów
w dziedzinie prawa nauki
i szkolnictwa wyższego
w Polsce. Gwarantujemy bezpieczeństwo podejmowanych decyzji

Zespół

Partnerzy zarządzający

Piotr Pokorny

Piotr Pokorny

Prezes Zarządu

Arkadiusz Wronowski

Arkadiusz Wronowski

Dyrektor Generalny

Mariusz Lorenc

Mariusz Lorenc

Dyrektor ds. Rozwoju

nasze usługi

W jaki sposób wspieramy uczelnie

Każda współpraca
zaczyna się od kontaktu

Skontaktuj się z nami