Grzegorz Kierner

Ekspert ds. komercjalizacji, cyfryzacji
i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Arkadiusz Wronowski

Grzegorz Kierner to doświadczony doradca i mentor specjalizujący się w dziedzinie cyfryzacji, komercjalizacji oraz współpracy instytucji naukowych i szkolnictwa wyższego z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Jako ekspert Instytutu, przeprowadził kilkadziesiąt projektów audytowych, doradczych i szkoleniowych dla szkół wyższych i instytutów, skupiając się na organizacji i usprawnianiu procesów związanych z cyfryzacją, komercjalizacją, ochroną własności intelektualnej, świadczeniem usług naukowo-badawczych oraz współpracą z otoczeniem zewnętrznym.

Posiada 16-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych zdobyte m.in. na Politechnice Łódzkiej, (do 2020 roku Dyrektor Centrum Współpracy z Gospodarką, Innowacji i Transferu Technologii PŁ). Jest autorem, koordynatorem, ekspertem i konsultantem w wielu projektach, w tym międzynarodowych, wspierających procesy cyfryzacji, innowacji i transferu technologii. Ponadto, jest założycielem i udziałowcem trzech spółek spin-off, oraz jednego start upu. Był członkiem Rady Porozumienia Centrów Transferu Technologii. Pełnił funkcje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego komisji KRASP ds. Akademickich Biur Karier, Członka Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Zgierza, Członka Komitetu Monitorującego RPO woj. Łódzkiego. Ukończył Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz studia podyplomowe w zakresie Informatyki. Posiada certyfikat trenera Biznesu, coacha (International Coaching Community), ukończył także kurs Team cochingu.

Obecnie Grzegorz Kierner jest mentorem i ekspertem w konkursach i programach startupowych, coachem innowacji oraz ekspertem NCBiR. Pełni rolę Przewodniczącego Rady Fundacji PACTT, a od 2020 roku zajmuje stanowisko Managera w OPTeam S.A. oraz Wiceprezesa w firmie Inkfinity sp. z o.o.

Prywatnie jest zapalonym żeglarzem, organizatorem rejsów i wypraw morskich i śródlądowych, a zimą uprawia narciarstwo.

Każda współpraca
zaczyna się od kontaktu

Skontaktuj się z nami