Grzegorz Laskowski

Ekspert ds. prawnych i formalnych aspektów kształcenia

Arkadiusz Wronowski

Prawnik, konsultant i szkoleniowiec. Współtwórca, a obecnie ekspert Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego.

Skutecznie wykorzystuje niemal 20-letnie doświadczenie zawodowe w obszarach prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zarządzania jakością kształcenia. Realizuje usługi prawne, konsultacyjne i audytowe w zakresie tworzenia uczelni i kierunków studiów, doskonalenia wewnętrznych systemów zarządzania jakością kształcenia, ustroju uczelni i zapewnienia zgodności jej działalności z przepisami prawa, w tym  dokumentowania jej działań oraz doskonalenia wewnętrznych aktów prawnych.

Zrealizował łącznie ponad 200 działań i projektów, w tym ok. 30 przy tworzeniu kierunków studiów, poprowadził ponad 100 szkoleń dla pracowników uczelni oraz innych instytucji sektora szkolnictwa wyższego.

W latach 2006 – 2013 był pracownikiem Biura PKA, w którym pełnił funkcję sekretarza trzech Zespołów o różnorakich zadaniach. W latach 2007- 2013 wziął udział w ok. 100 wizytacjach w ramach procedury oceny. Był pierwszym ekspertem PKA i pracownikiem jej Biura, który otrzymał pozwolenia Przewodniczącego i Dyrektora na prowadzenie szkoleń. Do 2019 r. pracował w dwóch uczelniach na terenie woj. mazowieckiego. W 2017 r. otrzymał dyplom uznania Marszałka Województwa Mazowieckiego za wkład w rozwój uczelni, podnoszenie standardów kształcenia oraz zasługi na rzecz województwa mazowieckiego.

Autor i współautor publikacji, ekspertyz i opinii z zakresu szkolnictwa wyższego.

Każda współpraca
zaczyna się od kontaktu

Skontaktuj się z nami