Jacek Wieczorek

Ekspert ds. wartościowania i rozwoju kadr

Arkadiusz Wronowski

Doświadczony ekspert w obszarze HR. Zrealizował projekty doradcze w ponad 100 krajowych i zagranicznych organizacjach komercyjnych i publicznych, w tym wielu uczelniach. Jego specjalizacja obejmuje wartościowanie stanowisk pracy, tworzenie systemów ocen oraz implementację systemów kompetencyjnych.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (SGH) z tytułem magistra ekonomii, ukończył studia podyplomowe z zarządzania w Szkole Wyższej im. Jańskiego oraz studia doktoranckie w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych z zakresu zarządzania pracą. Jest specjalistą metody Thomas International.

Partner w grupie doradczej JKM od 1992 roku. Ekspert w projektach unijnych dedykowanych zasobom ludzkim. Ponadto, jest aktywnym wykładowcą studiów podyplomowych z zakresu zasobów ludzkich w Collegium Civitas i Wyższej Szkole Ekonomii.

Posiada certyfikat Prince2 oraz jest autorem dwóch książek. Pierwsza z nich, „Efektywne zarządzanie kompetencjami – tworzenie przewagi konkurencyjnej”, została wydana w 2008 roku. Druga, „Zatrudnianie i rozwój pracowników z zastosowaniem metody Assessment Center i Development Center”, ukazała się w 2010 roku.

Każda współpraca
zaczyna się od kontaktu

Skontaktuj się z nami