Piotr Pokorny

Prezes Zarządu

Arkadiusz Wronowski

+48 663 664 462 
p.pokorny@irsw.pl

Ekspert, prawnik, doradca i szkoleniowiec. Współtwórca i Prezes Zarządu w Instytucie Rozwoju Szkolnictwa Wyższego. Od ponad 10 lat skutecznie doradza uczelniom w zakresie tworzenia i implementacji strategii, doskonalenia organizacyjnego oraz w kwestiach prawno-ustrojowych. Prowadzi diagnozy i audyty organizacyjne, wspiera we wdrożeniach i transformacjach ustrojowych, pomaga doskonalić działalność w kluczowych obszarach działania uczelni (np. UMK w Toruniu, UP w Poznaniu, Politechnika Świętokrzyska, ASP i AM w Krakowie, ASP w Warszawie, Uniwersytet SWPS, PANS w Przemyślu, Federacja Akademii Wojskowych, Akademia WSB, Akademia WSEI, i in.). 

Zrealizował łącznie ponad 200 projektów i działań w ramach działalności doradczej dla szkół wyższych (strategie rozwoju, kompleksowe diagnozy strategiczne i organizacyjne, wdrożenia przepisów Ustawy 2.0) i przeszkolił ponad 1000 pracowników uczelni. W latach 2012-2018 ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej, w latach 2013-2014 członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Autor wielu interpretacji prawnych, artykułów i komentarzy do przepisów.

Prywatnie, pasjonat muzyki filmowej oraz zaangażowany wolontariusz – lider Grupy Pomocy Humanitarnej Polskiego Czerwonego Krzyża w Lublinie. 

Każda współpraca
zaczyna się od kontaktu

Skontaktuj się z nami