Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinaru „Jak prawidłowo przeprowadzić diagnozę strategiczną uczelni i powiązać ją z celami rozwojowymi” z dnia 17 listopada 2021 r. poprowadzonego przez Piotra Pokornego (Eksperta IRSW ds. prawnych i strategicznych, Dyrektora Generalnego IRSW) oraz Piotra Steca (Eksperta IRSW ds. strategii i badań, Prezesa Badania.pro Sp. z o.o.)

Prelegenci na konkretnych przykładach prezentują jak prawidłowo przeprowadzić finalny etap diagnozy strategicznej (agregacja wniosków kluczowych) oraz jak należy powiązać go z kolejnym etapem planowania strategicznego rozwoju uczelni. Wskazują najczęściej popełniane w tym procesie błędy oraz pokazują w jaki sposób zdefiniować cele strategicznego rozwoju, które będą odpowiadały na faktyczne potrzeby uczelni z uwzględnieniem jej poziomu rozwoju.

Ponadto wyjaśniają:
– jak skorzystać z diagramu pokrewieństwa (affinity diagram),
– jak uniknąć błędów w analizie SWOT (która w 9 na 10 przypadków jest źle przeprowadzona),
– jak powiązać metodę SWOT z analizą M-M oraz SWOT/TOWS, a także z wariantowością sytuacji strategicznej.

Nagranie

Nagranie jest wartością intelektualną, chronioną prawem autorskim. Reprodukcja całości lub części zawartości niniejszych treści w jakiejkolwiek formie jest zabroniona.

 

Przed podjęciem działań związanych z opracowywaniem strategii rozwoju uczelni, warto skorzystać z konsultacji ekspertów posiadających doświadczenie w tym zakresie. W razie pytań, zadzwoń lub napisz do nas.