Print Friendly, PDF & Email
+100%-
Team Avatar

dr Łukasz Kierznowski

Doktor nauk prawnych, pracownik badawczo-dydaktyczny Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, ekspert w zakresie prawa szkolnictwa wyższego i nauki, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym książek, opinii do projektów aktów prawnych i ekspertyz prawnych z tego obszaru.

Brał udział w rządowych i parlamentarnych pracach nad przepisami ze sfery szkolnictwa wyższego i nauki. Doświadczony szkoleniowiec kadr naukowych i administracyjnych uczelni, autor lub konsultant wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących w kilkudziesięciu uczelniach i innych podmiotach systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

Członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prelegent Narodowego Kongresu Nauki, uczestnik posiedzeń Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Trzykrotny stypendysta MNiSW za wybitne osiągnięcia naukowe w obszarze prawa edukacyjnego.

Sprawdź materiały eksperta!

Skontaktuj się ze mną