Dostępność uczelni dla osób niepełnosprawnych – szkolenie dla pracowników administracyjnych

Szkolenie ma na celu zwiększenie kompetencji pracowników w różnych obszarach związanych z niepełnosprawnością, obejmując świadomość różnych rodzajów niepełnosprawności oraz specyfikę funkcjonowania osób z różnymi dysfunkcjami. Skupia się ono na podnoszeniu umiejętności właściwej i nieopresyjnej komunikacji oraz obsługi osób z niepełnosprawnościami.

Dodatkowo, szkolenie dąży do podniesienia świadomości pracowników w kwestiach prawnych związanych z obowiązkami uczelni w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Uczestnicy zdobywają kompetencje w zakresie przestrzegania przepisów i norm dotyczących dostępności, aby lepiej zrozumieć i wypełnić swoje zobowiązania w tym obszarze.

Omówiona zostanie również tematyka wdrażania dostępności cyfrowej dla osób z różnymi formami niepełnosprawności. Pracownicy zdobędą wiedzę i świadomość dotyczącą specyficznych potrzeb i procedur związanych z bezpieczeństwem tych osób podczas ewakuacji.

Co otrzymują uczestnicy?

 • Materiały dydaktyczne (np. prezentacja) w formie elektronicznej lub papierowej;
 • Możliwość zdalnego konsultowania z osobą prowadzącą szkolenie, zagadnień szczegółowych dotyczących szkolenia, w wymiarze i zakresie wcześniej ustalonym;
 • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu;
 • Możliwość weryfikacji postępów uczenia się i ocena efektywności szkoleń po przez wprowadzenie pre-testów i post-testów (zakres i forma do ustalenia).

Dla kogo jest szkolenie?

Dla pracowników administracyjnych

Czego dowiedzą się uczestnicy? 

 • Zdobędą podstawową wiedzę na temat funkcjonowania osób z różnymi niepełnosprawnościami (ruchu, wzroku, słuchu, spektrum autyzmu, zaburzeniami psychicznymi), sposobów właściwej komunikacji oraz obsługi takich osób;
 • Dowiedzą się, jakie obowiązki mają uczelnie w zakresie zapewniania dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami;
 • Dowiedzą się, jak tworzyć dostępne dokumenty, prezentacje, multimedia;
 • Zdobędą podstawową wiedzę na temat zagadnień związanych z ewakuacją osób ze szczególnymi potrzebami.

Prowadzący

Grzegorz Laskowski

dr Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz

Ekspertka ds. wdrażania dostępności w instytucjach szkolnictwa wyższego

Ekspertka w obszarze wdrażania dostępności w instytucjach szkolnictwa wyższego, dr nauk społecznych w zakresie socjologii niepełnosprawności, psycholog. Doświadczony trener (pow. 1000 godz. szkoleniowych), certyfikowany Project Manager (IPMA). Konsultant zarządzania niepełnosprawnością i dostępnością instytucji publicznych. Praktyk, jako Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych od ponad 18 lat kieruje Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych na jednej z największych uczelni technicznych w Polsce. Tworzy systemy wsparcia osób z niepełnosprawnościami i narzędzia audytu różnych obszarów dostępności, realizuje przeglądy istniejących systemów formalno-prawnych (procedur) w aspekcie dostępności. Członek Komisji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy KRASP. Ekspert NCBiR przy tworzeniu założeń konkursu FERS „Dostępność podmiotów szkolnictwa wyższego”.

Przykładowy program szkolenia

 1. Świadomość niepełnosprawności, specyfika funkcjonowania osób z różnymi niepełnosprawnościami (ruchu, wzroku, słuchu, spektrum autyzmu, zaburzeniami psychicznymi)
 2. Praktyczne wskazówki dot. obsługi osób z różnymi niepełnosprawnościami, elementy savoir-vivre’u, nieopresyjny język w komunikacji
 3. Podstawowe akty prawne regulujące obowiązki uczelni w zakresie zapewniania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami
 4. Elementy dostępności cyfrowej (publikowanie dostępnych dokumentów, tworzenie dostępnych multimediów i prezentacji)
 5. Praktyczne wskazówki dot. ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami
 6. Dobre praktyki w zakresie dostępności uczelni
 7. Sesja Q&A

Jesteś zainteresowany/a tym szkoleniem?