Internacjonalizacja w szkole wyższej

Celem szkolenia jest zdobycie podstawowej wiedzy na temat obszarów, wymiarów i celów internacjonalizacji w szkolnictwie wyższym oraz jej potrzebie i wyzwań w perspektywie rozwoju i przyszłości na rynku polskim i światowym.

Co otrzymują uczestnicy?

 • Materiały dydaktyczne (np. prezentacja) w formie elektronicznej lub papierowej;
 • Możliwość zdalnego konsultowania z osobą prowadzącą szkolenie, zagadnień szczegółowych dotyczących szkolenia, w wymiarze i zakresie wcześniej ustalonym;
 • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu;
 • Możliwość weryfikacji postępów uczenia się i ocena efektywności szkoleń po przez wprowadzenie pre-testów i post-testów (zakres i forma do ustalenia).

Dla kogo jest szkolenie?

Dla osób, które mają kontakt z umiędzynarodowieniem, cudzoziemcami lub innym aspektem internacjonalizacji

Dla pracowników działów współpracy międzynarodowej, działów promocji i marketingu, działów rekrutacji i nauczania

Dla kadry zarządzającej i władz uczelni

Prowadzący

Grzegorz Laskowski

Ekspertka ds. internacjonalizacji

Szkoleniowiec, od 2015 jest trenerem SUCTI, szkoleń dla pracowników administracji z zakresu umiędzynarodowienia, a od roku 2021 jest trenerem SUCTIA – szkoleń dla pracowników akademickich administracji z zakresu umiędzynarodowienia. W ramach obu szkoleń przeszkoliła już ponad 200 osób zarówno w Polsce jak i zagranicą. Prowadzi także SUCTIA Centre, w ramach którego wraz z grupą trenerów i ekspertów międzynarodowych prowadzą szkolenia dla pracowników akademickich z tematów związanych z umiędzynarodowieniem.

Od 2016 roku prowadzi szkolenia z komunikacji międzykulturowej, a od 2022 roku jest trenerem komunikacji międzykulturowej FRSE, Narodowej Agencji programu Erasmus +. Od 2014 prowadzi także szkolenia z internacjonalizacji oraz rekrutacji studentów zagranicznych dla szkół wyższych. Jest także ekspertem ds. internacjonalizacji European Consortium for Accreditation in higher education (ECA HE).

Przykładowy program szkolenia

 1. Zagadnienia wprowadzające
  ● Czym jest internacjonalizacja w szkolnictwie wyższym?
  ● Internacjonalizacja kiedyś i teraz
  ● Wymiary i obszary obejmujące umiędzynarodowienie
  ● Internacjonalizacja w Polsce
 2. Rankingi szkół wyższych w Polsce i na świecie
  ● Dlaczego rankingi są ważne
  ● Polskie rankingi
  ● Światowe rankingi
 3. Internacjonalizacja w domu (at home)
  ● Międzynarodowe formy kształcenia
  ● Badania
  ● Partnerstwa strategiczne
  ● Szkoły letnie
 4. Międzynarodowa rekrutacja i promocja
  ● Promocja zagraniczna
  ● Rola agencji rekruterskich
  ● Social media w rekrutacji i promocji
 5. Strategia Internacjonalizacji
  ● Metody i sposoby opracowania
  ● Case Study 1
  ● Case Study 2
 6. Światowe trendy i wyzwania
  ● Światowe trendy w szkolnictwie wyższym
  ● Wyzwania internacjonalizacji i jak im podołać

Jesteś zainteresowany/a tym szkoleniem?