Dominik Postaremczak

Ekspert ds. badań i współpracy z otoczeniem

Arkadiusz Wronowski

W ramach współpracy z Instytutem Rozwoju Szkolnictwa Wyższego projektuje badania i prowadzi analizy dotyczące potrzeb rynku pracy, zapotrzebowania na kompetencje, strefy ciążenia jednostek, doświadczeń, satysfakcji i oczekiwań kandydatów, studentów, absolwentów oraz pracowników uczelni, a na ich podstawie opracowuje użyteczne, wdrażalne rekomendacje.

Socjolog ze specjalizacją w obszarze socjologii ekonomicznej i socjologii gospodarki. Badacz społeczno-ekonomiczny, analityk i konsultant z doświadczeniem sięgającym 2006 roku. Zrealizował kompleksowo (planowanie, realizacja, raportowanie) dziesiątki projektów badawczych i wdrożeniowych dotyczących szkolnictwa zawodowego, wyższego, rzemiosła i dostosowywania się mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSME) do zmian społecznych, technologicznych i gospodarczych, doradztwa zawodowego i doradztwa karier.

W 2013 roku ukończył studia podyplomowe Psychologiczne Doradztwo Zawodowe i Personalne na UAM i kontynuował rozwój w tym obszarze uzyskując Certyfikat w zakresie psychometrii przyznany przez Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego uprawniający do stosowania testów określających m.in. osobowościowe wyznaczniki pracy oraz style kierowania ludźmi.

Od siedmiu lat uczestniczy w pracach zespołów doradczych i projektowych, w których zajmuje projektowaniem, koordynacją i realizacją badań oraz analizą danych i formułowaniem rekomendacji, które następnie są wykorzystywane w procesach projektowania usług, produktów, komunikacji i organizacji na etapach początkowych i w testowaniu prototypów rozwiązań.

Jako absolwent studiów Executive MBA otrzymał w 2022 roku wyróżnienie od Rektor AWSB za wysoką jakość projektów wdrożeniowych w zakresie HR, finansów, zarządzania procesami i projektami oraz marketingu i zarządzania sprzedażą.

Od 2015 roku jest współpracownikiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej jako ekspert ds. oceny współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a także członkiem Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii (PTBRiO). Od 2020 roku prowadzi zajęcia na kierunku „Badania UX” na Collegium Da Vinci w Poznaniu.

Każda współpraca
zaczyna się od kontaktu

Skontaktuj się z nami