dr Artur Kokoszkiewicz

Ekspert ds. prawnych

Arkadiusz Wronowski

Radca prawny, Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. W Instytucie zajmuję się kwestiami związanymi z postępowaniem administracyjnym w szkolnictwie wyższym.

Absolwent prawa na KUL, doktorat obronił w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, uzyskując stopień naukowy doktora nauk prawnych. Jest absolwentem dwóch kierunków studiów podyplomowych (KUL) z zakresu zarządzania finansami i rachunkowości projektów oraz z zakresu negocjacji i mediacji prawniczych, posiada Certyfikat Mediatora Polskiego Centrum Mediacji. W latach 2004-2007 uczestniczył w studiach z zakresu prawa amerykańskiego, organizowanych przez Chicago Kent College of Law i KUL, uzyskując certyfikat ukończenia Centrum Prawa Amerykańskiego.

Jego praktyka zawodowa od wielu lat związana jest z prawem, ze szczególnym uwzględnieniem prawa administracyjnego a także gospodarczego. Naukowo interesuję się także teorią i filozofią prawa. Autor kilkudziesięciu publikacji, w tym monografii i artykułów naukowych z zakresu prawa. W 2017 r., jako visiting professor, przeprowadził cykl wykładów z zakresu prawa w American University of Bulgaria w Blagoevgradzie, w 2018 r. w Politecnico de Lisboa w Lizbonie, w 2019 r. University of Split.

Posiada certyfikat dostępu do informacji tajnych/NATO Secret. Zasłużony honorowy krwiodawca.

Każda współpraca
zaczyna się od kontaktu

Skontaktuj się z nami