dr hab. Małgorzata Ganczar

Ekspertka ds. prawnych oraz ochrony danych osobowych

Arkadiusz Wronowski

Posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu procedur ochrony danych w jednostkach prywatnych i publicznych, w tym szkołach wyższych.

Ukończyła studia na kierunku prawo na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, oraz studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pod kierunkiem Prof. dr hab. Stanisława Wrzoska. Jej praca doktorska pt. Prawne aspekty informatyzacji administracji publicznej, została wyróżniona Nagrodą Rektorską.

W 2020 roku uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie naukowej – nauki prawne. Zatrudniona w Katedrze  Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Każda współpraca
zaczyna się od kontaktu

Skontaktuj się z nami