dr Katarzyna Świerk

Ekspertka ds. zarządzania działalnością naukową

Arkadiusz Wronowski

Dr Katarzyna Świerk jest doświadczoną i uznaną konsultantką w obszarze zarządzania działalnością naukową, w instytucjach szkolnictwa wyższego. Jako ekspertka Instytutu zrealizowała dla uczelni kilkadziesiąt projektów audytowych i doradczych w zakresie diagnozy efektywności działalności naukowej, doskonalenia systemów zarządzania nauką. Doradza liderom zarządzającym szkołami wyższymi w zakresie budowania strategii rozwoju badań naukowych, optymalizacji procesów zarządzania nauką oraz doskonalenia procedur wewnętrznych. Prowadzi również szkolenia z zakresu przygotowywania uczelni do ewaluacji jakości działalności naukowej. Jest autorką pierwszego w Polsce szkolenia e-learningowego nt. jakości działalności naukowej.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie menadżerskie, w tym 15 lat na stanowiskach kierowniczych w krajowych jednostkach oraz staże poza granicami kraju (Niemcy, Chińska Republika Ludowa, Brazylia). Zawodowo związana jest z Uniwersytetem Gdańskim, na którym od 8 lat zarządza Biurem Nauki. Od 2016 r. pełni funkcję Pełnomocnika Uniwersytetu Gdańskiego ds. otwartego dostępu. Przygotowywała Instytucjonalną Politykę Otwartego Dostępu UG oraz nowy system identyfikacji publikacji i dorobku pracowników w systemie OMEGA.

Jest również certyfikowaną audytorką UE w zakresie HR Excellence in Research oraz Horyzont 2020 r. Od 2007 r. posiada stopień doktora nauk chemicznych, a obecnie przygotowuje pracę doktorską z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości. W 2018 roku ukończyła studia MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów. Od 2004roku roku jest także członkinią Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Prywatnie: podróże, taniec ludowy (aktywny członek „Jantar” Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Gdańskiego), fitness.

Każda współpraca
zaczyna się od kontaktu

Skontaktuj się z nami