dr Łukasz Wyszyński

Ekspert ds. zarządzania dydaktyką i jakością kształcenia

Arkadiusz Wronowski

Ekspert z zakresu zarządzania jakością kształcenia, rozwoju programów studiów oraz zarządzania dydaktyką. Realizuje projekty audytowe obejmujące funkcjonowanie wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia oraz doradza i wspiera procesy ich budowania w uczelniach. Pomaga prowadzić działania związane z budowaniem, ewaluacją i rozwojem programów studiów. Doradza w zakresie rozwoju oferty programowej uczelniom oraz podmiotom edukacyjnym. Prowadzi szkolenia z zakresu projektowania programów studiów, innowacyjnych metod dydaktycznych, tworzenia projektów dydaktycznych oraz budowania relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Brał udział w projektach Instytutu realizowanych między innymi dla UMK w Toruniu oraz Uniwersytecie SWPS.

Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu programów studiów, studiów podyplomowych, szkoleń oraz projektów dydaktycznych i edukacyjnych. Ma 12-letnie doświadczenie w kierowaniu i realizacji projektów dydaktycznych i edukacyjnych w skali lokalnej, krajowej oraz międzynarodowej.

Zastępca kierownika Katedry Stosunków Międzynarodowych Akademii Marynarki Wojennej oraz zastępca kierownika Szkoły Doktorskiej Federacji Akademii Wojskowych. Prezes Zarządu Fundacji PSC, wspierającej młodych ludzi w procesie podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych. Członek komitetu sterującego oraz ekspert ds. rozwoju oferty programowej Studium Obywatelskiego im. Pawła Adamowicza.

Naukowo zajmuje się stosunkami międzynarodowymi, geopolityką obszarów morskich oraz rolą sił zbrojnych w polityce międzynarodowej. Członek Zarządu Rady Budowy Okrętów oraz współredaktor kanału Youtube „StosunkiMiedzynarodoweAMW”.

Każda współpraca
zaczyna się od kontaktu

Skontaktuj się z nami