Tomasz Lewiński

Ekspert ds. prawnych

Arkadiusz Wronowski

Prawnik i konsultant sektora szkolnictwa wyższego oraz polskich i międzynarodowych organizacji pozarządowych. Twórca ogólnopolskiej rywalizacji młodych badaczy pn. StRuNa – Studencki Ruch Naukowy oraz Kongresu IKONA.

Kierował Biurem Prawno-Organizacyjnym w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Był Dyrektorem Biura Prawnego Rzecznika Praw Studenta. Pełnił rolę eksperta Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. Od 2019 roku Przewodniczący Zarządu Fundacji na rzecz Jakości Kształcenia.

Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz roczny program podyplomowy w Central European University.

Każda współpraca
zaczyna się od kontaktu

Skontaktuj się z nami