Avatar photo

Patryk Dykas

Jak zawierać umowy z zakresu praw autorskich w uczelniach?

W świecie akademickim zawieranie prawidłowych umów jest kluczowe dla zapewnienia jasności i skuteczności stosunków między uczelniami a twórcami. W niniejszym artykule wyjaśniamy, dlaczego takie umowy są niezbędne i jakie dobre praktyki warto przyjąć z perspektywy zarówno uczelni, jak i naukowców.