Postawą dokonania wypowiedzenia zmieniającego w przedstawionym stanie faktycznym jest zmiana warunków pracy i płacy nauczyciela akademickiego, przy czym „nowy” statutowy katalog stanowisk wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 roku. Podstawą wypowiedzenia zmieniającego ma być regulamin wynagradzania zawierający postanowienia płacowe odnoszące się do statutowego katalogu stanowisk nauczyciela akademickiego. Powstaje wątpliwość czy w okresie od dnia uchwalenia statutu do dnia wejścia w życie jego postanowień można dokonać wypowiedzenia zmieniającego biorąc pod uwagę wejście w życie statutu jako zdarzenie przyszłe i pewne.