Diagnoza i opracowanie programu naprawczego kierunku studiów

Dowiedz się więcej

Najczęściej występujące błędy we wnioskach o pozwolenie na utworzenie studiów

Ponad 40% składanych wniosków o pozwolenie na utworzenie studiów nie uzyskuje pozytywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej w pierwszym podejściu. Przed złożeniem wniosku warto więc dokładnie zweryfikować go od strony formalno-prawnej.  Aby wspomóc Państwa zespół w przeprowadzeniu tego zadania, przygotowaliśmy listę najczęściej występujących błędów, pod kątem których należy sprawdzić przygotowaną dokumentację.

Najczęstsze rodzaje błędów popełnianych przy opracowywaniu wniosku o pozwolenie na utworzenie studiów

Na etapie oceny formalno-prawnej dokonywanej przez Ministerstwo:

  • niekompletność dokumentacji względem przepisów,
  • nieaktualność dokumentacji,
  • stosowanie niewłaściwej nomenklatury.

Na etapie oceny merytorycznej dokonywanej przez Polska Komisje Akredytacyjna po zatwierdzeniu Formalno-prawnym wniosku przez Ministerstwo:

  • nieuporządkowanie dokumentacji,
  • nieaktualność treści (danych),
  • nieadekwatność materiałów, treści lub koncepcji (wewnętrznie, zewnętrznie),
  • niestosowanie reguł (wzorów i kryteriów PKA),
  • brak proporcji i selekcji informacji,
  • nieczytelność (wizualna, logiczna),
  • niekompletność (treści).

Aby upewnić się, że wniosek o pozwolenie na utworzenie studiów jest kompletny (kompletność dokumentacji względem przepisów lub jej aktualność) i nie zawiera błędów formalno-prawnych, warto przekazać go do weryfikacji osobom, które mają odpowiednią wiedzę i doświadczenie w tym zakresie.

Temat błędów we wnioskach został także szerzej omówiony przez naszego eksperta Grzegorza Laskowskiego podczas webinaru:

Obejrzyj nagranie z webinaru Grzegorza Laskowskiego

Zobacz wideo

Udostępnij:
Powrót do Bazy wiedzy

Potrzebujesz wsparcia doradczego lub szkoleniowego w tym obszarze? Chętnie pomożemy!

Umów się na bezpłatną konsultację