Diagnoza i opracowanie programu naprawczego kierunku studiów

Dowiedz się więcej

Nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Nowe zmiany w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych zostały ogłoszone przez Ministerstwo Nauki. Aktualizacja wykazu wynika z projektu przygotowanego przez Komisję Ewaluacji Nauki (KEN) w czerwcu 2023 roku. Celem tych zmian jest usunięcie modyfikacji dodanych przez MEiN w poprzednim roku oraz uniknięcie negatywnych skutków dla naukowców, którzy opublikowali swoje artykuły w czasopismach z wykazu Ministra Edukacji i Nauki z 2023 roku.

Nowy wykaz, który zostanie opublikowany na początku 2024 roku, będzie oparty na rekomendacjach ekspertów i w pełni zaktualizowanych wskaźnikach bibliograficznych.

Pełny komunikat  Ministra Nauki z dnia 05 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

LISTA CZASOPISM NAUKOWYCH MNiSW 2024 DO POBRANIA:

Zapisz się do Newslettera IRSW,
aby obejrzeć nagranie z webinaru

Udostępnij:
Powrót do Bazy wiedzy

Potrzebujesz wsparcia doradczego lub szkoleniowego w tym obszarze? Chętnie pomożemy!

Umów się na bezpłatną konsultację