Doskonałość kształcenia w szkole wyższej to nie tylko kwestia kadry i warunków, ale również trafnie opracowanych i realizowanych programów studiów. W jaki sposób tworzyć, realizować i doskonalić programy studiów, aby zapewnić studentom najwyższy poziom kształcenia? Zachęcamy do zapoznania się z materiałami wideo Grzegorza Laskowskiego poświęconymi rozwiązaniom w zakresie organizacji kształcenia w szkole wyższej. 

W pierwszej części nagrania Grzegorz Laskowski, ekspert Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, porusza tematy związane z tworzeniem, realizacją i doskonaleniem programów studiów. Wskazuje, że aby prawidłowo uporządkować lub uzupełnić wiedzę dotyczącą tych obszarów, należy zrozumieć wewnętrzne akty prawne, które je regulują. Krótko opisuje poszczególne zagadnienia, cele ich regulacji oraz wzajemne relacje między nimi.

Z kolei w drugiej części wskazuje istotne cechy wewnętrznych regulacji dotyczących kształcenia, a także wspólne cele ich wdrażania i stosowania. Ponadto proponuje całościowe spojrzenie na kształcenie, zwracając uwagę na korzyści wynikające z takiego postrzegania tego obszaru działalności uczelni.

Materiały Grzegorza Laskowskiego stanowią cenne źródło wiedzy oraz inspirację dla wszystkich osób, które zajmują się procesem kształcenia w szkołach wyższych. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

Część nr 1

Część nr 2