Diagnoza i opracowanie programu naprawczego kierunku studiów

Dowiedz się więcej

Pozytywna ocena dla wszystkich uczelni badawczych w ramach śródokresowej ewaluacji

W 2023 roku, zgodnie z przepisami UPSWiN, została przeprowadzona śródokresowa ewaluacja w I edycji programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB).  

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało, że dziesięć wiodących polskich uczelni wykazało znaczący postęp w ramach tego prestiżowego programu. Potwierdziło również, że wszystkie uczelnie osiągnęły pozytywne wyniki w ewaluacji przeprowadzonej przez zespół ekspertów.

Proces śródokresowej ewaluacji uwzględniał przygotowanie samooceny przez uczelnie, ocenę przez międzynarodowy zespół ekspertów, wizytacje ekspertów w uczelniach oraz oceny końcowe.

Uczelnie badawcze w Polsce

Warto podkreślić, że do grona uczelni badawczych należą: Uniwersytet Warszawski, Politechnika Gdańska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, AGH w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Warszawska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Śląska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika oraz Uniwersytet Wrocławski.

Zgodnie z zasadami, ewaluacja nie skutkuje tworzeniem rankingu, lecz kończy się wydaniem oceny pozytywnej lub negatywnej. W tym przypadku, wszystkie uczelnie badawcze osiągnęły sukces, otrzymując pozytywną ocenę.

Więcej informacji na stronie MEiN

Udostępnij:
Powrót do Bazy wiedzy

Potrzebujesz wsparcia doradczego lub szkoleniowego w tym obszarze? Chętnie pomożemy!

Umów się na bezpłatną konsultację