MNiSW opublikowało przewodnik po nowym systemie nauki i szkolnictwa wyższego. W pracach nad dokumentem brali udział również eksperci IRSW: Adam Szot, Piotr Pokorny, Aleksander JakubowskiJacek Lewicki, Maria Hulicka, Jakub Kosowski, Grzegorz Laskowski, Tomasz Lewiński, Sebastian Kwiecień i Michał Domagała. Przewodnik ma ułatwiać odnalezienie się wśród nowych regulacji i przyspieszyć wdrożenie przepisów w jednostkach.

8 obszarów tematycznych przewodnika:

  • Ustrój uczelni i sprawy organizacyjne
  • Sprawy pracownicze
  • Procedury awansu naukowego
  • Szkoły doktorskie i sprawy doktorantów
  • Sprawy studenckie, stypendia i kredyty studenckie
  • Prowadzenie studiów i innych form kształcenia
  • Finansowanie uczelni
  • Nadzór nad uczelniami

Przewodnik przygotowany jest w formie elektronicznej, aby umożliwić korzystanie z hiperłączy, które odsyłają do konkretnych artykułów ustawy.
Pobierz plik PDF: Przewodnik po reformie – Ustawa 2.0