Diagnoza i opracowanie programu naprawczego kierunku studiów

Dowiedz się więcej

Rozszerzony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 1 grudnia 2021 r. – pliki z podziałem na dyscypliny naukowe do pobrania

W dniu 1 grudnia 2021 r. na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ukazał się zaktualizowany wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

UWAGA!
W dniu 21 grudnia 2021 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki wydało komunikat o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Opracowane przez nas pliki PDF do pobrania, z podziałem na poszczególne dyscypliny naukowe zostały zaktualizowane wg korekty Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r.

ARCHEOLOGIA
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
ASTRONOMIA
AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA
EKONOMIA I FINANSE
FILOZOFIA
GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA
HISTORIA
INFORMATYKA
INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
INŻYNIERIA CHEMICZNA
INŻYNIERIA LĄDOWA I TRANSPORT
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
INŻYNIERIA MECHANICZNA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA
JĘZYKOZNAWSTWO
LITERATUROZNAWSTWO
MATEMATYKA
NAUKI BIOLOGICZNE
NAUKI CHEMICZNE
NAUKI FARMACEUTYCZNE
NAUKI FIZYCZNE
NAUKI LEŚNE
NAUKI MEDYCZNE
NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE
NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH
NAUKI O KULTURZE FIZYCZNEJ
NAUKI O KULTURZE I RELIGII
NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI
NAUKI O SZTUCE
NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI
NAUKI O ZDROWIU
NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU
NAUKI PRAWNE
NAUKI SOCJOLOGICZNE
NAUKI TEOLOGICZNE
PEDAGOGIKA
PRAWO KANONICZNE
PSYCHOLOGIA
ROLNICTWO I OGRODNICTWO
TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA
WETERYNARIA
ZOOTECHNIKA I RYBACTWO

UWAGA! Przypisanie dyscyplin naukowych do czasopism nie będzie miało rozstrzygającego znaczenia w kontekście możliwości uwzględnienia danego artykułu w ewaluacji. Przypisanie ma jedynie usprawnić ocenę. Jeśli artykuł będzie opublikowany w czasopiśmie przypisanym do dyscyplin „A” i „B”, ale zachowa związek naukowy z dyscypliną „C”, wówczas będzie można zaliczyć go jako osiągnięcie w ramach dyscypliny „C”. Przypisanie czasopism do dyscypliny niczego nie przesądza, a jedynie ułatwia ocenę.

 

Zapisz się do Newslettera IRSW,
aby obejrzeć nagranie z webinaru

Udostępnij:
Powrót do Bazy wiedzy

Potrzebujesz wsparcia doradczego lub szkoleniowego w tym obszarze? Chętnie pomożemy!

Umów się na bezpłatną konsultację