Ewaluacja jakości działalności naukowej – zasady, tryb oraz dobre praktyki i rekomendacje z ostatniej oceny

Celem szkolenia jest kompleksowe i szczegółowe zapoznanie uczestników ​
z kryteriami oraz zasadami ewaluacji jednostek naukowych zgodnie z Ustawą 2.0 oraz rozporządzeniem o ewaluacji (stan prawny obowiązujący w listopadzie 2023 r.) ze szczególnym uwzględnieniem zakresu stosowania nowych wytycznych, kaskadowaniem decyzji (oświadczenie -> dyscyplina -> ocena w dyscyplinie). Ponadto przedstawione przykłady zobrazują jakie niebezpieczeństwa lub możliwości (w zależności od kontekstu) wynikają z decyzji podejmowanych na etapie wyboru dyscypliny  i przypisywania osiągnięć naukowych.​

Szkolenie pozwoli uczestnikom także na zapoznanie się z narzędziami ułatwiającymi analizę dorobku naukowego (SCiVal) oraz identyfikację naukowców (ORCID). Jednym z elementów szkolenia będzie także omówienie wykazu czasopism i wykazu wydawców oraz osobna część poświęcona kryterium wpływu społecznego (Social Impact).

Co otrzymują uczestnicy?

 • Materiały dydaktyczne (np. prezentacja) w formie elektronicznej lub papierowej;
 • Możliwość zdalnego konsultowania z osobą prowadzącą szkolenie, zagadnień szczegółowych dotyczących szkolenia, w wymiarze i zakresie wcześniej ustalonym;
 • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu;
 • Możliwość weryfikacji postępów uczenia się i ocena efektywności szkoleń po przez wprowadzenie pre-testów i post-testów (zakres i forma do ustalenia).

Czego dowiedzą się uczestnicy? 

 • Jakie zasady ewaluacji obowiązywały w ocenie za lata 2017-2021 i jaki jest obecny stan prawny oraz planowane zmiany;
 • Jak określić dyscyplinę naukową i z czym jest to związane;
 • Jakie elementy dorobku naukowego będą istotne w ocenie.

Jakie umiejętności nabędą uczestnicy?

 • Prawidłowej analizy dorobku naukowego pod katem obowiązujących kryteriów;
 • Poprawnej weryfikacji oświadczeń o wybranych dyscyplinach;
 • Tworzenia planów rozwoju dyscyplin naukowych reprezentowanych ​
  w jednostce pod kątem przyszłej parametryzacji.​

Prowadzący

Grzegorz Laskowski

Ekspertka ds. zarządzania działalnością naukową

Doświadczona i uznana konsultantka w obszarze zarządzania działalnością naukową, w instytucjach szkolnictwa wyższego. Jako ekspertka Instytutu zrealizowała dla uczelni kilkadziesiąt projektów audytowych i doradczych w zakresie diagnozy efektywności działalności naukowej, doskonalenia systemów zarządzania nauką. Doradza liderom zarządzającym szkołami wyższymi w zakresie budowania strategii rozwoju badań naukowych, optymalizacji procesów zarządzania nauką oraz doskonalenia procedur wewnętrznych. Prowadzi również szkolenia z zakresu przygotowywania uczelni do ewaluacji jakości działalności naukowej. Jest autorką pierwszego w Polsce szkolenia e-learningowego nt. jakości działalności naukowej.

Przykładowy program szkolenia

 1. Zagadnienia wprowadzające
  ● podmiot ewaluacji, ​
  ● zasady ewaluacji – zwłaszcza kryterium I (zasady punktacji/zasada dziedziczenia prestiżu),​
  ● dyscypliny naukowe – zasady reprezentowania dyscyplin przez jednostkę (czy warto mieć wiele dyscyplin, wiodącą czy dodatkową?),​
  ● SciVal jako narzędzie wspomagające w zakresie ustalania dyscyplin oraz analizy dorobku naukowego jednostki i poszczególnych autorów.​
 2. Podstawy rozliczania dorobku naukowego:
  ● oświadczenia o wyborze dyscypliny – konsekwencje wyboru dyscypliny; obowiązki zarządzającego uczelnią, wybór czy przymus złożenia oświadczenia,
  ● sloty publikacyjne / publikacje ważone – czym są sloty publikacyjne i jak je wypełnić? ​
  ● powiązanie oświadczenia, czasu pracy i wkładu pracy ze slotami,​
  ● ORCID – identyfikator naukowca; a system Polon – zakres sprawozdawczości w systemach podstawowych (Polon/PBN) ​
 3. Zagadnienia powiązane z oceną parametryczną:
  ● wykaz czasopism punktowanych – kryteria oceny czasopism punktowanych,​
  ● wykaz wydawców – zasada dziedziczenia punktacji, wydawca zły czy dobry,​
  ●​ wpływ społeczny – jak się go mierzy, co zrobić, żeby odnieść sukces ​
  w kryterium III. ​


Jesteś zainteresowany/a tym szkoleniem?