Zmiany na liście czasopism punktowanych będą wpływać także na kształcenie doktorantów. Ewentualna utrata uprawnień do prowadzenia szkoły doktorskiej przez daną uczelnię niesie ze sobą różne konsekwencje, z których część może nie być oczywista.

Utrata uprawnień a likwidacja szkoły doktorskiej

W związku z ostatnimi głośnymi zmianami listy czasopism punktowanych słusznie zwraca się uwagę na skutki tych zmian dla wyników ewaluacji działalności naukowej i w efekcie dla nadania kategorii naukowych dla dyscyplin reprezentowanych w  poszczególnych uczelniach, czy instytutach naukowych. Od posiadanej kategorii naukowej zależeć będą zaś także uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz do prowadzenia szkoły doktorskiej. W tym miejscu należy przypomnieć, że co do zasady szkołę doktorską można prowadzić mając uprawnienie do doktoryzowania w co najmniej dwóch dyscyplinach.  Wyjątek od tej zasady pozostawiono wyłącznie podmiotom prowadzącym działalność naukową wyłącznie w jednej dyscyplinie, która jest dyscypliną w zakresie teologii albo kultury fizycznej albo dyscypliną artystyczną. W przypadku szkoły doktorskiej prowadzonej wspólnie przez uprawnione podmioty każdy z nich musi mieć co najmniej kategorię naukową B+ w jednej dyscyplinie, a szkoła musi być prowadzona łącznie w co najmniej dwóch. Uzyskanie kategorii naukowej B lub C skutkuje zatem zakończeniem kształcenia w danej dyscyplinie, a gdy na szkołę doktorską składają się tylko dwie dyscypliny – co do zasady końcem istnienia danej szkoły.

Jeżeli chcą Państwo zapoznać się z pełną treścią artykułu przygotowanego przez Instytut Rozwoju Szkolnictwa, uprzejmie prosimy o zapis do naszego Newslettera.

Autorzy:
dr Jacek Lewicki – Ekspert IRSW/Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr Łukasz Kierznowski – Ekspert IRSW/Uniwersytet w Białymstoku

 

Jeżeli potrzebują Państwo eksperckiej pomocy w kwestiach prawnych dot. szkolnictwa wyższego, uprzejmie prosimy o kontakt.

Zadzwoń pod numer: +48 530 448 968

Napisz e-maila: biuro@irsw.pl