Gorąco polecamy lekturę raportu Deloitte Insights pt. The future(s) of public higher education: How state universities can survive – and thrive – in a new era. Dotyczy on możliwości reorganizacji podejścia uczelni do funkcjonowania na rynku edukacyjnym i form współpracy z interesariuszami – w szczególności ze studentami i państwem (jako podmiotem finansującym uniwersytety stanowe).

Autorzy zaprezentowali pięć ciekawych modeli funkcjonowania uczelni:
1) subskrypcyjny;
2) przedsiębiorczy;
3) udostępniający;
4) praktyczny/zawodowy;
5) partnerski.

Modele te stanowią propozycje odpowiedzi na wyzwania, z jakimi mierzą się obecnie amerykańskie uczelnie stanowe. Można do nich zaliczyć m.in. drastyczne cięcia budżetowe przekładające się na duży wzrost czesnego za studia czy też zmiany demograficzne, które w ciągu pięciu najbliższych lat zdecydowanie obniżą liczbę chętnych na podjęcie studiów. Jak się okazuje, część z tych wyzwań jest aktualna także w polskich realiach, dlatego tym bardziej warto zapoznać się z raportem oraz zawartymi w nim propozycjami. Kilka z nich może stanowić niemałą inspirację dla władz polskich uczelni – szczególnie ciekawa koncepcja, wpisująca się w nowoczesne modele biznesowe, to propozycja modelu subskrypcyjnego w ofercie edukacyjnej uczelni.

Jeżeli chcą Państwo zapoznać się z dalszą częścią artykułu, uprzejmie prosimy o zapis do naszego Newslettera.

PS. Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w obszarze doradztwa strategicznego i operacyjnego, audytach i ewaluacjach funkcjonowania uczelni, podnoszeniu kompetencji kadr akademickich, jak również kwestiach prawa nauki i szkolnictwa wyższego, prosimy o kontakt telefoniczny.