Warunki, w których funkcjonuje uczelnia mają bezpośredni wpływ na kształt oferty programów studiów. Poniżej znajdą Państwo omówienie czynników, które należy mieć na uwadze podczas podejmowania decyzji o modyfikacji lub tworzeniu kierunku studiów.

Strategia uczelni

Zgodnie z ustawą dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce uczelnia funkcjonuje w oparciu o uchwaloną przez senat strategię. Jej realizacja podlega regularnej weryfikacji na bazie składanych przez rektora sprawozdań. Strategia stanowi kluczowy dokument w zaplanowanej działalności, a jego znaczenie odzwierciedla treść przepisów ustawowych, np.

  • gdy uczelnia występuje z wnioskiem o pozwolenie na utworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu, Minister wydaje pozwolenie m.in. po zasięgnięciu opinii PKA w sprawie nie tylko spełnienia warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu, ale i związku studiów ze strategią uczelni;
  • strategia jest jednym z dokumentów, które każda uczelnia obligatoryjnie udostępnia w BIP na swojej stronie podmiotowej.

Zarówno na etapie opracowywania strategii, jak i podejmowania decyzji dotyczących oferty studiów należy wziąć pod uwagę nie tylko środowisko zewnętrzne, w którym funkcjonuje uczelnia, ale i wewnętrzne uwarunkowania, w tym potencjał kadry dydaktycznej czy aktualne i planowane możliwości infrastrukturalne i organizacyjne. Chociaż uważa się, że istnieje grupa kierunków, na które stale istnieje zapotrzebowanie, nie oznacza to, że każda uczelnia może i powinna je prowadzić.

Jeżeli chcą Państwo zapoznać się z pełną treścią artykułu naszego eksperta Grzegorza Laskowskiego, uprzejmie prosimy o zapis do naszego Newslettera.

Sprawdź nasze pozostałe materiały edukacyjne:

Jeśli potrzebują Państwo pomocy w zakresie opracowywania wniosku o pozwolenie na utworzenie studiów, uprzejmie prosimy o kontakt.

Zadzwoń pod numer: +48 81 8228 615

Napisz e-maila: biuro@irsw.pl