Zapraszamy do zapoznania się z dodatkowymi materiałami edukacyjnymi z webinaru “Zdalne rekrutacja i kształcenie w czasie pandemii” poprowadzonego dla Państwa przez Grzegorza Laskowskiego w dniu 22 maja. W trakcie webinaru, zorganizowanego w ramach akcji #PomagamyUczelniom, ekspert IRSW przybliżył Państwu zagadnienia dot. tego w jakim stopniu możliwa jest zdalna rekrutacja na studia, na jakich zasadach powinno obywać się obecnie kształcenie zdalne, czy istnieje możliwość zdalnej realizacji praktyk zawodowych, jak prowadzić i dokumentować zdalną weryfikację efektów uczenia się także czy dostosowywać wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia.

Poniżej możecie się Państwo zapoznać z odpowiedziami na pytania z webinaru udzielonymi przez autora oraz z prezentacją wyświetlaną w czasie spotkania.

Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania do webinaru G.Laskowskiego Zdalne rekrutacja i kształcenie w czasie pandemii
Prezentacja
Prezentacja z webinaru Grzegorza Laskowskiego Zdalne rekrutacja i kształcenie w czasie pandemii IRWS 22.05.2020