Doradztwo dla uczelni

Dostosowanie szkół wyższych do wymogów stawianych uczelniom akademickim – program wsparcia doradczo-wdrożeniowego

Z doświadczenia wiemy, że nowy status uczelni może dać duży impuls do rozwoju, ale również niesie za sobą ryzyko popełnienia błędów przy wdrożeniu nowych regulacji i procedur. Dlatego też pomagamy uczelniom wykorzystać pojawiającą się szansę i ograniczyc zagrożenia, a tym samym osiągać dalsze sukcesy, pozwalając władzom uczelni skupić się na ważniejszych kwestiach niż dostosowywanie przepisów.

Wsparcie w dostosowaniu szkoły wyższej do wymogów stawianych uczelniom akademickim

Robimy to poprzez uporządkowanie i usprawnienie procesu wprowadzenia zmian prawnych i organizacyjnych w nowych uczelniach akademickich oraz udzielenie im pełnego wsparcia w tym zakresie. Po to właśnie opracowaliśmy kompleksowy program doradczo-wdrożeniowy. W ramach autorskiego programu nasz zespół doradców i ekspertów pomaga kadrze zarządzającej daną szkołą wyższą, szybciej i efektywniej dostosować się do nowych wymogów stawianych uczelniom akademickim, w tym zrewidować i wypracować na nowo model funkcjonowania uczelni i przeszkolić pracowników.

W jaki sposób możemy pomóc uczelni?

⬢  Doradzamy w wytyczeniu kierunków zmian (misja, wizja, strategia rozwoju),
⬢  pomagamy opracować skuteczny plan i harmonogram wdrożenia zmian,
⬢  przeprowadzamy analizy strategiczne i prezentujemy obiektywne oceny,
⬢  opracowujemy nowy model organizacyjny uczelni,
⬢  przygotowujemy statut oraz inne dokumenty ustrojowe uczelni,
⬢  analizujemy i oceniamy efektywność procesów funkcjonujących w uczelni (obszary badań, kształcenia oraz organizacji wewnętrznej).

W jaki sposób pracujemy?

⬢  Opracowujemy nowe procedury merytoryczne i organizacyjne,
⬢  przygotowujemy wewnętrzne akty prawne i wzory innych dokumentów wewnętrznych,
⬢  pomagamy komunikować zmiany wewnątrz uczelni w sposób zrozumiały i jednoznaczny na każdym etapie wdrożenia,
⬢  szkolimy pracowników z zakresu nowych regulacji ustawowych i wewnętrznych,
⬢  udzielamy wsparcia doradczego władzom i pracownikom uczelni w formie bieżących konsultacji.

Jakie są korzyści dla uczelni?

⬢  Sprawne wdrożenie nowych przepisów dla uczelni akademickich – nasza autorska metodyka wdrożenia umożliwia sprawne i skuteczne przeprowadzenie procesu zmian, zgodnie z wytycznymi ustawowymi.

⬢  Bezpieczeństwo decyzji – współpraca z naszymi ekspertami pozwala ograniczyć ryzyko błędów w projektowaniu rozwiązań formalno-prawnych i realizowaniu strategicznych działań.

⬢  Redukcja kosztów wdrożenia – realizacja programu doradczo-wdrożeniowego umożliwia obniżenie kosztów wdrożenia zmian nawet o połowę.

⬢  Wsparcie zasobów kadrowych uczelni – zaangażowanie naszego zespołu powoduje odciążenie pracowników odpowiedzialnych za wdrożenie zmian oraz oszczędność ich czasu.

⬢  Przeszkolenie pracowników – pracownicy otrzymują nie tylko wiedzę nt. przepisów ustawy, ale również procedur wdrożonych w ich uczelni.

⬢  Zniwelowanie oporów wewnętrznych – program wspiera władze uczelni w komunikowaniu i wyjaśnianiu zmian ich pracownikom na wszystkich etapach wdrożenia nowych przepisów w uczelni.

Program wsparcia doradczo – wdrożeniowego w dostosowaniu się do wymogów stawianych uczelniom akademickim

Udostępnij:
Powrót do Bazy wiedzy

Potrzebujesz wsparcia doradczego lub szkoleniowego w tym obszarze? Chętnie pomożemy!

Umów się na bezpłatną konsultację