Print Friendly, PDF & Email
+100%-

Nasza historia rozpoczęła się w marcu 2014 roku, kiedy jako grupa osób pracujących w kilku polskich uczelniach zdaliśmy sobie sprawę z tego, że ambicja nie pozwala nam w pracy poprzestać tylko na wykonywaniu rutynowych obowiązków. Pasja pchała nas do przodu, angażując w różne przedsięwzięcia na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, w ramach których m.in. szkoliliśmy pracowników polskich uczelni, pracowaliśmy jako eksperci Polskiej Komisji Akredytacyjnej, reprezentowaliśmy społeczność akademicką w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego czy też aktywnie uczestniczyliśmy w różnych etapach prac legislacyjnych prowadzonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przez wcześniejsze lata często widzieliśmy, że wiele uczelni nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału, dryfując od jednej zmiany przepisów do kolejnej. Obserwowaliśmy władze tych uczelni ciągle absorbowane rozwiązywaniem wewnętrznych problemów, niemające możliwości szybkiego i skutecznego zarządzania ani czasu na strategiczne planowanie. Poznaliśmy też pracowników tych uczelni, którzy wobec legislacyjnych zmian często byli pozostawieni sami sobie, bez szans na wsparcie, interpretacje, podpowiedzi itp.
 

Wtedy właśnie pojawiła się w nas myśl „dlaczego nie moglibyśmy tego zmienić?”. Tak właśnie narodziła się wizja stworzenia organizacji, która będzie specjalizować się w pomaganiu władzom i pracownikom uczelni w ich rzeczywistym rozwijaniu, przy pełnym wykorzystaniu ich olbrzymiego potencjału. Dostrzegliśmy potrzebę stworzenia podmiotu, który mógłby profesjonalnie doradzać i wspierać rektorów oraz kanclerzy w przezwyciężaniu bieżących problemów i w strategicznym planowaniu przyszłości. W ten sposób, we wrześniu 2014 r. powołaliśmy do życia Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego (IRSW) – pierwszą w Polsce organizację kompleksowo wspierającą uczelnie w ich rozwoju. Napędza nas marzenie o uczelniach, które aktywnie kształtują przyszłość podążając w wyznaczonym przez siebie kierunku, o uczelniach które także kształtują nowe trendy i własne, wysokie standardy jakości, podziwiane zarówno w Polsce jak i za granicą.

JAK PRACUJEMY

Od początku istnienia IRSW razem z uczelniami, które nam zaufały, przeszliśmy bardzo długą drogę. Początki nie były łatwe. Zaczynaliśmy od projektów szkoleniowych realizowanych dla pracowników uczelnianej administracji, opracowywaliśmy projekty rozwiązań prawnych dostosowujących uczelnie do nowych regulacji, by z biegiem czasu osiągnąć pozycję bezpośrednich doradców władz rektorskich i kanclerskich uczelni, w rzeczywisty sposób wspierających je w podejmowaniu kluczowych decyzji. Doszliśmy tak daleko przede wszystkim, dzięki specyficznemu podejściu do naszej pracy doradczej. Co nas wyróżnia?

 • Umiemy słuchać - bo w projektach doradczych to podstawa, podobnie jak umiejętność zadawania trafnych pytań – większość rozwiązań problemów znają sami pracownicy uczelni. Naszą rolą jest te rozwiązania zidentyfikować, nadać im właściwy kształt i pomóc wdrożyć;
 • Wnosimy świeże spojrzenie – wieloletnia praca w jednej organizacji często powoduje, że nasi klienci przestają dostrzegać niektóre szczegóły i problemy. Będąc zespołem spoza uczelni dostrzegamy często więcej i dajemy zewnętrzny, szerszy punkt widzenia;
 • Jesteśmy do bólu szczerzy i obiektywni – wychodzimy z założenia, że naszym zadaniem i odpowiedzialnością jest obiektywna, a czasem wręcz krytyczna, ocena projektów, decyzji lub stanu działalności uczelni, na rzecz której pracujemy. Dzięki temu bez skrępowania podpowiadamy władzom rozwiązania, które będą najlepsze dla uczelni, a nie tylko ładnie brzmią i efektownie wyglądają na papierze;
 • Rozumiemy specyfikę polskich uczelni - sami wywodzimy się ze środowiska akademickiego i jesteśmy z nim od lat związani. Pracując z przedstawicielami ponad 120 polskich uczelni publicznych i niepublicznych wyspecjalizowaliśmy się – nie działamy w innych branżach i sektorach;
 • Jesteśmy zaangażowani i elastyczni – pracując dla uczelni traktujemy jej sukcesy i porażki jak swoje własne – to dlatego za każdym razem angażujemy się w 100% i służymy pomocą gdy tylko jest taka potrzeba. Inaczej nie potrafimy – uczelnia to dla nas partner reprezentujący setki osób z jej wspólnoty, a nie tylko kolejny klient;
 • Zapewniamy indywidualne oraz kompleksowe rozwiązania - realizujemy projekty w prawie wszystkich podstawowych obszarach funkcjonowania uczelni, wspólnie z klientami wypracowując indywidualne i często kreatywne rozwiązania dopasowane do wielkości, specyfiki oraz skali wyzwań danej uczelni. W razie problemów nie działamy objawowo – szukamy źródła i tam pomagamy kompleksowo ten problem rozwiązać w oparciu o najlepsze rozwiązania i dobre praktyki;
 • Opieramy się na wiedzy ekspertów z różnych dziedzin – dysponujemy zespołem kilkudziesięciu doświadczonych ekspertów, specjalizujących się w różnych obszarach szkolnictwa wyższego, śledzących na bieżąco trendy oraz najlepsze praktyki w Polsce i za granicą. Każdy z naszych ekspertów pracuje lub pracował w uczelni;
 • Stawiamy na strategiczne podejście – współpracując z uczelnią, zawsze staramy się zwrócić uwagę na możliwości jej rozwoju w dłuższej perspektywie czasowej. Wierzymy, że tylko całościowo zaplanowane i uporządkowane podejście do wszystkich procesów pozwala na właściwy i stabilny rozwój;
 • Dajemy bezpieczeństwo i poczucie kontroli – bo nie sztuką jest tylko identyfikowanie problemów oraz tworzenie planów. Nawet najlepsza strategia nie jest bowiem nic warta, jeżeli w ślad za nią nie idzie równie dobre wdrożenie – my wiemy jak to zrobić.

W CZYM MOŻEMY POMÓC

Jesteśmy pierwszą w Polsce organizacją, która kompleksowo pomaga polskim uczelniom rozwijać ich potencjał. Od 2014 r. realizujemy projekty, których celem jest doskonalenie funkcjonowania uczelni w kluczowych obszarach, tj.: zarządzania, kształcenia oraz nauki. Z naszymi Partnerami pracujemy procesowo w oparciu o pogłębione badania i analizy, a wszyscy nasi konsultanci posiadają wieloletnie, praktyczne doświadczenie w realizacji projektów rozwojowych w szkolnictwie wyższym. Zaufało nam już ponad 100 uczelni publicznych oraz niepublicznych, a najczęściej wybiera nas do współpracy kadra zarządzająca szkół wyższych stawiających na rozwój, m.in. takich jak UMK w Toruniu, UAM w Poznaniu, SGGW w Warszawie, Politechnika Świętokrzyska, ASP w Krakowie, Uniwersytet SWPS w Warszawie oraz Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej. Ponadto współpracujemy z wiodącymi organizacjami z obszaru szkolnictwa wyższego, m.in.: z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (PSRP), Krajową Reprezentacją Doktorantów (KRD), Forum Uczelni Technicznych (FUT) oraz Stowarzyszeniem Forum Dziekanatów. Obecnie pomagamy polskim uczelniom, oferując im usługi w obszarze doradztwa strategicznego i operacyjnego (bieżącego), realizując audyty i ewaluacje funkcjonowania uczelni oraz podnosząc kompetencje kadr akademickich w ramach warsztatów konsultacyjnych i szkoleń dedykowanych. Całość uzupełniamy profesjonalnym wsparciem w zakresie prawa nauki i szkolnictwa wyższego, realizowanym przez czołowych prawników specjalizujących się w tym zakresie.
 • Zarządzanie uczelnią i jej jednostkami - strategie rozwoju, strategie i polityki obszarowe (np. strategia rozwoju naukowego uczelni/dyscypliny, polityka kadrowa, polityka kształcenia, strategia umiędzynarodowienia, itp.), audyty organizacyjne administracji; monitorowanie i optymalizacja struktur organizacyjnych i procedur; wdrażanie i nowelizacja uczelnianych rozwiązań prawnych.
 • Nauka i badania – przygotowanie uczelni do ewaluacji; audyty bibliometryczne dyscyplin, opracowywanie i wdrażanie wewnętrznego systemu ewaluacyjnego, procedur wsparcia w obszarze naukowo-badawczym, opracowywanie i wdrażanie procedur i mechanizmów zarządzania badaniami, wparcie procesów umiędzynarodowienia nauki, wsparcie kadry zarządzającej badaniami; opracowywanie mechanizmów zapewniania jakości kształcenia w szkołach doktorskich.
 • Kadry - opracowywanie zasad oceny okresowej nauczycieli akademickich; opracowywanie zasad oceny okresowej pracowników administracji, opracowywanie i wdrażanie systemów motywacyjnych dla pracowników uczelni, diagnoza i opracowywanie planów rozwojowych dla kadr uczelni; opracowywanie polityki kadrowej; opracowywanie i wdrażanie systemów rozwoju kompetencji kadr, opracowywanie i wdrażanie systemów zarządzania wiedzą pracowników administracji.
 • Kształcenie - opracowywanie polityki kształcenia, w tym jakości kształcenia; ocena i aktualizacja procedur organizacji oraz realizacji kształcenia, uporządkowanie i doskonalenie funkcjonowania WSZJK pod kątem oceny kompleksowej PKA; dostarczanie dobrych praktyk w zakresie kreowania oferty kształcenia; opracowywanie wytycznych i procedur w zakresie obszaru kształcenia; ocena programów pod kątem zgodności z potrzebami rynku pracy; projektowanie i wsparcie procesów umiędzynarodowienia kształcenia.
 • Sprawy studenckie oraz doktoranckie – opracowywanie i wdrażanie regulacji oraz procedur w zakresie procesu rekrutacji na studia, opracowywanie i wdrażanie regulacji oraz procedur w zakresie przyznawania pomocy materialnej.
Jeżeli szukają Państwo doświadczonych i skutecznych doradców, którzy pomogą uczelni lub instytutowi badawczemu wejść na ścieżkę jeszcze szybszego rozwoju, zapraszamy do współpracy!

ZAUFALI NAM:

ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCY

STATUT FUNDACJI

CZYTAJ WIĘCEJ

NASZE WARTOŚCI

Entuzjazm i energia

Nasz zespół tworzą ludzie relatywnie młodzi, ale bogaci w specjalistyczną wiedzę i znaczne doświadczenie zawodowe. Jesteśmy pełni energii, entuzjazmu i pasji dla naszej działalności. Umożliwia nam to osiąganie wysokich standardów pracy i skuteczności w osiąganiu założonych celów.

Jakość

W naszej działalności na pierwszym miejscu stawiamy jakość świadczonych przez nas usług. Powierzone nam zadania realizujemy z najwyższą starannością. Nasi klienci są naszym Partnerem, ich rozwój jest naszą pracą, a najwyższa jakość jest naszym celem.

Kompetencje

Dążymy do nieustannego poszerzania naszej wiedzy i podnoszenia naszych kompetencji zawodowych. Rozwijamy nasze umiejętności, aby w pełni realizować ustalone strategie działania i usuwać wszelkie bariery organizacyjne. Naszych współpracowników, partnerów i klientów staramy się inspirować do nieustannego doskonalenia się.

Legalizm w działaniu

W ramach naszej działalności zawsze przestrzegamy obowiązujących norm prawnych, zawodowych i społecznych. Współpracującym z nami uczelniom proponujemy jedynie takie rozwiązania, które są zgodne z literą obowiązującego prawa.

Opowiedzialność

W naszej pracy ze szkołami wyższymi i innymi instytucjami sektora szkolnictwa wyższego, z pełną odpowiedzialnością podchodzimy do rozwiązywania ich problemów, i realizacji postawionych przed nami celów ze strony kadry zarządzającej.

Partnerstwo

Stawiamy na partnerskie relacje z naszymi klientami i współpracownikami. W każdej podjętej współpracy wyznajemy zasadę “win-win”. Dbamy o to by komfort współpracy odczuwalny przez obie strony i bezpośrednie relacje.

Profesjonalizm

We wszystko, czym się zajmujemy wkładamy najwyższy poziom merytorycznego i organizacyjnego zaangażowania. Do każdego zlecenia podchodzimy z pełnym profesjonalizmem, dążąc do maksymalnej satysfakcji naszych klientów.

Uczciwość

Zawsze staramy się postępować właściwie. Jesteśmy wobec siebie i naszych Partnerów szczerzy i uczciwi. Proponowane przez nas rozwiązania, zawsze są poparte rzetelnymi badaniami, włącznie z przedstawieniem czynników ryzyka.

Spokój

Pozwalamy naszym klientom spać spokojnie. Naszym celem jest pełny monitoring i wdrażanie określonych rozwiązań i przepisów prawa przy jednoczesnym zapewnieniu klientowi komfortu, że nie zaskoczy go żadna zmiana, kontrola lub wizytacja.

Szacunek i zaufanie

Nasze relacje z klientami i partnerami budujemy na wzajemnym szacunku i zaufaniu i przy zachowaniu pełnej poufności. Odnosimy się z dużym szacunkiem do naszych współpracowników, partnerów biznesowych i klientów, traktując ich tak, jak sami chcemy być traktowani.