Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wprowadzono nowe zasady dotyczące możliwości kształcenia nauczycieli, w wyniku których uczelnie zobowiązane zostały do wprowadzenia zmian w zakresie tworzenia i prowadzenia kierunków pedagogicznych. Przepisy § 39a rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów oraz art. 206 i art. 212 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. wprowadzające ustawę, umożliwiły uczelniom wybór sposobu przeprowadzenia wymaganych reorganizacji. Ostateczna postać przepisów przejściowych regulujących kształcenie nauczycieli wyłaniała się więc etapami, aż do sierpnia 2019 roku, by na ostatniej prostej umożliwić uczelniom dokonanie świadomych decyzji i wynikających z nich działań. Przyjrzyjmy się zatem krokom, jakie mogły w tym czasie podjąć władze uczelni oraz związanymi z nim konsekwencjami.

Studia prowadzone przez uczelnie na dzień 1 października 2018 r.

Jeśli w dniu 1 października 2018 r. uczelnia prowadziła studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia na kierunku w zakresie pedagogiki i jednocześnie realizowała na którymkolwiek ze stopni tego kierunku program studiów umożliwiający uzyskanie efektów zgodnych z dotychczasowym standardem kształcenia nauczycieli, mogła – pod pewnymi warunkami – przekształcić je w jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Jeżeli chcą Państwo zapoznać się z treścią artykułu przygotowanego przez eksperta Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego ds. prawnych i formalnych aspektów kształcenia – Grzegorza Laskowskiego, uprzejmie prosimy o zapis do naszego Newslettera.

Jeżeli będą potrzebowali Państwo eksperckiej pomocy w kwestiach prawnych dot. szkolnictwa wyższego, uprzejmie prosimy o kontakt: +48 81 8228 615, biuro@irsw.pl