W ostatnim czasie ustawodawca zdecydował o publikacji tekstów jednolitych ważnych dla sektora szkolnictwa wyższego ustaw: kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Pojawia się zatem praktyczne pytanie, jaki wpływ ma taka publikacja na uczelniane dokumenty takie jak decyzje postanowienia czy pisma?

Powszechnie przyjmuje się, a w przypadku dokumentów opartych na kodeksie postępowania administracyjnego jest to obligatoryjne (zob. art. 107 k.p.a.), że przytaczając jakiś akt prawny, np. ustawę czy rozporządzenie powołujemy także jego publikator, czyli miejsce, gdzie nastąpiła publikacja. W przypadku ustaw i rozporządzeń jest to Dziennik Ustaw nazywany skrótowo „Dz. U.”. W przypadku innych aktów mogą to być przykładowo „Monitor Polski – M.P.” czy rozmaite dzienniki urzędowe, czy to samorządowe czy resortowe (np. Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego czy Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Jeżeli chcą Państwo zapoznać się z treścią artykułu przygotowanego przez eksperta Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego ds. prawnych – dra Artura Kokoszkiewicza, uprzejmie prosimy o zapis do naszego Newslettera.

Jeżeli będą potrzebowali Państwo eksperckiej pomocy w kwestiach prawnych dot. szkolnictwa wyższego, uprzejmie prosimy o kontakt: +48 81 8228 615, biuro@irsw.pl