Już po raz dwudziesty trzeci, Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” przygotowała ranking najlepszych polskich uczelni oraz kierunków studiów. Sam ranking jest nadzorowany przez kapitułę kierowaną przez prof. Michała Kleibera.

 

Ranking „Perspektywy” Uczelni Akademickich

Ranking ten uwzględnia aż siedem kryteriów:

  • Prestiż,
  • Absolwenci na rynku pracy,
  • Potencjał naukowy,
  • Innowacyjność,
  • Efektywność naukowa,
  • Warunki kształcenia
  • Umiędzynarodowienie.

Jest to jeden z najbardziej transparentnych rankingów edukacyjnych na świecie. Branych pod uwagę jest w nim 29 czynników, co sprawia, że ranking ten jest też podsumowaniem jednego z najbardziej rozbudowanych badań.

 

Wśród uczelni akademickich najlepszy wynik otrzymał Uniwersytet Warszawski

Najlepszą uczelnią w Polsce jest Uniwersytet Warszawski, który uzyskał wynik 100 procent we wskaźniku rankingowym.

Na drugim miejscu znalazł się Uniwersytet Jagielloński, uzyskując wskaźnik rankingowy 99,4. Trzecie miejsce należy do Politechniki Warszawskiej ze wskaźnikiem rankingowym 84.

Na czwartym miejscu ex aequo znalazły się Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

 

Uczelnie niepubliczne

Wśród uczelni niepublicznych, po raz kolejny na pierwszym miejscu znalazła się Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, otrzymując wskaźnik rankingowy 100. Zaraz po niej SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny (81,9), natomiast jako trzecia w rankingu pojawiła się Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej (72,8).

 

Ranking kierunków studiów

W tym roku zostały ocenione 73 kierunki studiów w 9 dziedzinach nauki: humanistyczne, społeczne, ekonomiczne, ścisłe, przyrodnicze, techniczne, medyczne i o zdrowiu, a także rolnicze, leśne i weterynaryjne. Przy czym nie oceniano kierunków artystycznych.

Wśród kierunków studiów pierwsze miejsce otrzymała Administracja (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), na drugim miejscu Analityka medyczna (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Collegium Medicum), natomiast na trzecim miejscu znalazła się Archeologia (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

 

Źródło:

https://2022.ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-kierunkow-studiow

Pełne wyniki rankingu znajdują się na stronie: www.ranking.perspektywy.pl