Niniejszy artykuł stanowi wstępną próbę rozwiązania generalnych wątpliwości, które bardzo często pojawiają się w praktyce uczelni wyższych, a dotyczących prawidłowego stosowania pojęcia „decyzja” na określenie pewnego władczego aktu administracyjnego, którego adresatem jest student. Nie na darmo w kuluarach uczelnianych mówi się, że „decyzja decyzji nierówna”. Jest w tym powiedzeniu sporo racji. Czym innym będzie bowiem „decyzja” rozumiana jako „decyzja administracyjna”, a czym innym „decyzja inna, zwykła”, rozumiana jako pewien przejaw woli zamknięty w uczelnianym piśmie. Z tą pierwszą, wiążą się liczne konsekwencje.

Jeżeli chcą Państwo zapoznać się z treścią artykułu przygotowanego przez eksperta Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego ds. prawnych – dra Artura Kokoszkiewicza, uprzejmie prosimy o zapis do naszego Newslettera.

Jeżeli będą potrzebowali Państwo eksperckiej pomocy w kwestiach prawnych dot. szkolnictwa wyższego, uprzejmie prosimy o kontakt: +48 81 8228 615, biuro@irsw.pl