Diagnoza i opracowanie programu naprawczego kierunku studiów

Dowiedz się więcej

Sejm uchwalił nowelę ustaw o szkolnictwie wyższym

16 stycznia 2024 r. Sejm RP uchwalił nowelizację ustaw o szkolnictwie wyższym, wprowadzając kilka istotnych zmiany w polskim systemie edukacji wyższej. Nowelizacja ta dotyczy głównie dwóch ustaw: Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Nowelizacja Ustaw o Szkolnictwie Wyższym – kluczowe zmiany

Głównym elementem nowelizacji jest umożliwienie ministrowi nauki odwołania pierwszych rektorów nowo powołanych uczelni. Ponadto, nowelizacja przewiduje przedłużenie możliwości prowadzenia studiów doktoranckich do końca 2024 roku, co ma na celu zapewnienie ciągłości kształcenia na poziomie doktoranckim.

Przedłużenie terminu studiów doktoranckich do 2024 roku

Nowelizacja umożliwia kontynuację studiów doktoranckich do końca 2024 roku. Zmiana ta jest odpowiedzią na trudności, z jakimi doktoranci zmierzyli się podczas pandemii, w tym opóźnienia w badaniach naukowych.

Pierwotnie termin zakończenia prowadzenia studiów doktoranckich został określony na 31 grudnia 2023 r. Następnie, w lipcu 2023 roku, termin ten został wydłużony do końca 2024 r.

Nowela ma rozszerzyć zakres zmian o te przepisy prawa, których dalsze obowiązywanie było niezbędne dla niezakłóconego, dalszego prowadzenia studiów doktoranckich w wyznaczonym, nowym terminie. Chodzi o to, aby do uczestników studiów doktoranckich w 2024 r. zastosować – oprócz aktualnych – także wybrane, wcześniej obowiązujące w zakresie tych studiów przepisy, bo niektóre z nich wygasły 31 grudnia 2023 r.

Przyjęta 16 stycznia 2024 r. ustawa nakłada też obowiązek wprowadzenia przez rektorów uczelni, dyrektorów instytutów PAN, dyrektorów instytutów badawczych oraz dyrektorów międzynarodowych instytutów naukowych danych uczestników studiów doktoranckich do systemu POL-on.

Zgodnie z projektem, od momentu wejścia w życie jego przepisów, doktoranci nie muszą podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu.

Nowe kompetencje Ministra Nauki w kontekście odwoływania pierwszych rektorów uczelni

Zmiany w ustawie dają Ministrowi Nauki prawo do odwołania pierwszego rektora nowo utworzonej uczelni publicznej w przypadku naruszenia przez niego przepisów prawa. Przepis ma na celu wypełnienie luki prawnej i uregulowanie odpowiedzialności rektorów.

Senat za nowelizacją ustaw o szkolnictwie wyższym

17 stycznia 2024 r. Senat RP przyjął bez poprawek nowelę ustaw o szkolnictwie wyższym.

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących studiów doktoranckich, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2024 r.

Ustawa trafi teraz do podpisu Prezydenta RP.

Udostępnij:
Powrót do Bazy wiedzy

Potrzebujesz wsparcia doradczego lub szkoleniowego w tym obszarze? Chętnie pomożemy!

Umów się na bezpłatną konsultację