Zmiany systemu funkcjonowania uczelni w Polsce, jak i trendy europejskie wymuszają na szkołach wyższych większe otwarcie się na transfer technologii i usługi naukowo-badawcze. Zmienia się schemat oceny uczelni, a zbliżająca się ewaluacja przeprowadzona zostanie według nowych zasad, gdzie w II i III kryterium ewaluacji jednostek nabiera znaczenia współpraca z przemysłem, komercjalizacja wiedzy, usługi naukowo-badawcze. Nie bez znaczenia jest także strumień finansowy płynący ze sprzedaży wiedzy, czyli produktu uczelni, który może znacząco polepszyć sytuację niektórych jednostek. Co ważne dotyczy on nie tylko politechnik, ale także uczelni humanistycznych i społecznych. I tu, co ciekawe, mamy coraz więcej przykładów komercjalizacji.

Do tej pory pomijany w wielu jednostkach aspekt transferu technologii, ochrony własności intelektualnej, czy też wynajmu aparatury naukowo-badawczej staje się dla władz uczelni coraz istotniejszy. Ustawienie dobrze funkcjonujących jednostek, spółek celowych, inkubatorów przedsiębiorczości stanowi duże wyzwanie w sprawnym zarzadzaniu uczelnią, szczególnie w dobie zmian wymuszonych nowymi przepisami.

Funkcjonowanie systemu transferu technologii w Polsce

Ustawa 2.0 pozostawiła w praktycznie niezmienionej formie system transferu technologii w szkołach wyższych wskazując, iż w uczelni mogą funkcjonować:

  1. Centra Transferu Technologii
  2. Spółki Celowe
  3. Inkubatory Przedsiębiorczości

Jeżeli chcą Państwo zapoznać się z treścią artykułu przygotowanego przez Grzegorza Kiernera, uprzejmie prosimy o zapis do naszego Newslettera.

 

Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, wychodząc naprzeciw potrzebom szkół wyższych w zakresie komercjalizacji, przygotował dla Państwa poniższą ofertę współpracy:

POBIERZ OFERTĘ W PDF

 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tematyki w obszarze komercjalizacji uczelni lub innych aspektów prawnych związanych ze szkolnictwem wyższym i nauką, zachęcamy do kontaktu: tel. +48 81 8228 615, e-mail: biuro@irsw.pl .