Wsparcie w przygotowaniu wniosku o pozwolenie na utworzenie studiów

Droga do utworzenia nowego kierunku studiów powinna się rozpocząć od weryfikacji trafności jego wyboru, w szczególności zgodności z celami strategicznymi, potencjałem uczelni i potrzebami otoczenia. W przeciwnym razie wysiłek włożony w poszerzenie oferty, na dłuższą metę okaże się chybioną inwestycją. 

Kolejne wyzwanie stanowi konieczność przygotowania w terminie, skutecznego wniosku o pozwolenia na utworzenie studiów, zwłaszcza gdy kadra uczelni posiada niewielkie doświadczenie w tym zakresie. Opracowanie obszernej, specyficznej treści wniosku wymaga sprawnej koordynacji całego procesu. Pomimo wykorzystania wzorów i kryteriów PKA, uczelnie często popełniają zarówno błędy formalno-prawne, jak i merytoryczne. Treść wniosku bywa nieuporządkowana logicznie lub wizualnie, nieaktualna, niekompletna, a informacje i koncepcje niewłaściwie dobrane. Rodzi to poważne ryzyko niepowodzenia.

W jaki sposób pracujemy?

 • Doradzamy w przygotowaniu koncepcji kształcenia na nowym kierunku, przy uwzględnieniu strategii uczelni, jej potencjału oraz potrzeb jej otoczenia;
 • Wspieramy w przygotowaniu programu studiów zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego;
 • Szkolimy pracowników uczelni w zakresie formalno-prawnych aspektów tworzenia nowych kierunków studiów, opracowywania wniosków oraz udzielamy bieżących konsultacji zespołowi odpowiedzialnemu za opracowanie wniosku; 
 • Udostępniamy wzór wniosku zgodny z wzorem proponowanym przez PKA, a jednocześnie udoskonalony w oparciu o najlepsze praktyki oraz doświadczenia Instytutu we współpracy z uczelniami w Polsce;
 • Pomagamy w opracowaniu niezbędnych dokumentów, w tym tekstu wniosku o udzielenie pozwolenia na utworzenie studiów oraz kompletu załączników do wniosku;
 • Koordynujemy proces przygotowania wniosku (planowanie pracy uczelnianego zespołu, nadzór nad harmonogramem prac, monitorowanie postępów); 
 • Dokonujemy wieloetapowej weryfikacji wniosku (wraz z załącznikami) pod względem formalno-prawnym. Sugerujemy konkretne zmiany i omawiamy je;
 • Weryfikujemy ostateczną wersję wniosku i załączników;
 • Udzielamy pomocy przy opracowaniu ewentualnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do PKA (doradztwo, weryfikacja treści wniosku). 

Jakich efektów współpracy można się spodziewać? 

 • Zgodna z obowiązującymi przepisami koncepcja kształcenia, adekwatna do strategii i potencjału uczelni oraz dopasowana do potrzeb interesariuszy;
 • Spójny i czytelny od strony merytorycznej, zweryfikowany pod względem formalno-prawnym, wysokiej jakości wniosek o udzielenie pozwolenia na utworzenie studiów (wraz z załącznikami).

Możliwe warianty usługi

 • Formalno-prawna weryfikacja wniosku o pozwolenie na utworzenie studiów (na poziomie studiów I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym)
 • Szkolenie z zakresu tworzenia nowych kierunków studiów i opracowywania wniosków o pozwolenie na utworzenie studiów

baza wiedzy

Polecane materiały z tego obszaru

„Fundamentalne mankamenty techniczne wniosków o pozwolenie na utworzenie studiów” – materiały z webinaru Grzegorza Laskowskiego

Poniżej prezentujemy Państwu nagranie i dodatkowe materiały z webinaru „Fundamentalne mankamenty techniczne wniosków o pozwolenie na utworzenie studiów” Grzegorza Laskowskiego z dnia…

Czytaj całość„Fundamentalne mankamenty techniczne wniosków o pozwolenie na utworzenie studiów” – materiały z webinaru Grzegorza Laskowskiego

Każda współpraca
zaczyna się od kontaktu

Porozmawiajmy o szczegółach i razem dobierzmy najlepsze dla Państwa rozwiązania. Prosimy o podanie swoich danych kontaktowych. Skontaktujemy się najszybciej jak to możliwe.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Zgody