Niemal 31 tysięcy liczy nowy wykaz recenzowanych materiałów oraz czasopism z konferencji międzynarodowych. Wykaz jest efektem współpracy ze środowiskiem akademickim i eksperckim, a także fundamentem, na którym opiera się nowy system ewaluacji jakości działalności naukowej, wprowadzony przez Ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Jego efektem ma być więcej wartościowych prac w prestiżowych tytułach oraz wzmocnienie polskiej myśli naukowej
na międzynarodowej arenie.
 
Badacze będą uprawnieni do wskazania do 4 publikacji w ciągu 4 lat, co ma na celu zmniejszenie zjawiska masowego powstawania artykułów o niskiej jakości. Uczelnie oceniane będą w ramach dyscyplin, a nie jednostek organizacyjnych. Połączy to wysiłki naukowców reprezentujących tę samą dyscyplinę.
 
Wykaz czasopism opiera się na międzynarodowych bazach interdyscyplinarnych. Do czołowych baz należą ScopusWeb of Science. Zindeksowanych jest w nich kilkaset polskich czasopism (choćby Przegląd Strategiczny). W wykazie ujęto 30 676 pozycji, co stanowi wzrost o ponad 61% w stosunku do wykazu czasopism ze stycznia 2017 roku.
Czasopismom naukowym oraz recenzowanym materiałom z konferencji międzynarodowych można było przyznać kolejno 20, 40, 70, 100, 140 lub 200 punktów. Decydowało o tym blisko 400 polskich uczonych, reprezentujących wszystkie dyscypliny. Powołano 44 zespoły doradcze, a w końcowej fazie włączono też przedstawicieli Komisji Ewaluacji Nauki. Komisja Ewaluacji Nauki zaakceptowała 85% zmian wniesionych przez zespoły doradcze. Obecny wykaz czasopism jest także bardziej sprawiedliwy dla humanistów. Nowa zasada uznaje, że publikacje o największej wartości mają tą samą punktację, niezależnie od zgłaszanej dyscypliny.

Do 15 września wydawnictwa naukowe, które nie znalazły się na wśród wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, mogą ubiegać się o umieszczenie na liście ministerialnej.


UWAGA! Jeśli chcą Państwo zapoznać się aktualnym wykazem czasopism naukowych opublikowanym w dniu 9 lutego 2021 r., prosimy o wejście na poniższą stronę:

 

Dla czytelności wszystkich materiałów, poniżej do pobrania udostępniamy cały wykaz z podziałem na poszczególne dyscypliny

 

Pliki przygotowane zostały w formacie A3, aby wydrukować plik w innym formacie, należy zmienić rozmiar papieru w ustawieniach drukowania.
Wykazy cząstkowe zostały sporządzone na podstawie pliku MNiSW: [Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów] Wszystkie dostępne dokumenty PDF zostały zaktualizowane zgodnie z komunikatem MNiSW z dnia 1 sierpnia 2019 r.: KOMUNIKAT

WAŻNE! Przypisanie dyscyplin naukowych do czasopism nie będzie miało rozstrzygającego znaczenia w kontekście możliwości uwzględnienia danego artykułu w ewaluacji. Przypisanie ma jedynie usprawnić ocenę. Jeśli artykuł będzie opublikowany w czasopiśmie przypisanym do dyscyplin „A” i „B”, ale zachowa związek naukowy z dyscypliną „C”, wówczas będzie można zaliczyć go jako osiągnięcie w ramach dyscypliny „C”. Przypisanie czasopism do dyscypliny niczego nie przesądza, a jedynie ułatwia ocenę.

 

Jeśli potrzebują Państwo pomocy w przygotowaniu do oceny jakości naukowej, uprzejmie prosimy o kontakt.

Zadzwoń pod numer: +48 81 8228 615

Napisz e-maila: biuro@irsw.pl