Kolejny z tekstów należących do zapowiedzianej przez nas serii instruktaży jest poświęcony poprawnemu przygotowywaniu zmian w aktach prawnych. Wyjaśniamy w nim, jak wprowadzić je w obowiązujących uchwałach i zarządzeniach, a także dlaczego nie należy stosować zamiennie pojęć „tekst jednolity” i „tekst ujednolicony”.

Jednocześnie chcielibyśmy zachęcić do zapoznania się z poprzednimi częściami cyklu, z których dowiecie się Państwo, jakich zasad należy przestrzegać, redagując projekty aktów prawnych: uchwał oraz zarządzeń.

Definicja nowelizacji

Nowelizacja to zmiana aktu normatywnego, która polega na:

  • uchyleniu niektórych jego przepisów,
  • zastąpieniu niektórych przepisów przepisami o innej treści lub brzmieniu,
  • dodaniu do niej nowych przepisów.

Zasady wprowadzania zmian

Wprowadzony akt prawny można zmieniać późniejszym. Nowelizacji dokonuje się na podstawie tego samego przepisu upoważniającego, jeśli nadal obowiązuje. Akt zmieniający wydaje o rgan, który wydał zmieniany akt prawny, albo organ, który przejął właściwość organu, który wydał zmieniany akt.

Przepisy zmienia się:

  • odrębnym aktem zmieniającym tej samej rangi (tzn. zarządzenia nie nowelizuje się uchwałą i odwrotnie);
  • przepisem zmieniającym zamieszczonym w innym akcie tej samej rangi.

Jeżeli wprowadzane zmiany:

  • mają być liczne lub
  • mają naruszać konstrukcję lub spójność pierwotnego aktu lub
  • akt był już poprzednio nowelizowany,

opracowuje się projekt nowego aktu.

Jeżeli chcą Państwo zapoznać się z treścią artykułu przygotowanego przez eksperta Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego ds. prawnych i formalnych aspektów kształcenia – Grzegorza Laskowskiego, uprzejmie prosimy o zapis do naszego Newslettera.

Jeżeli będą potrzebowali Państwo eksperckiej pomocy w kwestiach prawnych dot. szkolnictwa wyższego, uprzejmie prosimy o kontakt: +48 81 8228 615, biuro@irsw.pl