Kolejny z tekstów należących do zapowiedzianej przez nas serii instruktaży jest poświęcony poprawnemu przygotowywaniu zmian w aktach prawnych. Wyjaśniamy w nim, jak wprowadzić je w obowiązujących uchwałach i zarządzeniach, a także dlaczego nie należy stosować zamiennie pojęć „tekst jednolity” i „tekst ujednolicony”.

Jednocześnie chcielibyśmy zachęcić do zapoznania się z poprzednimi częściami cyklu, z których dowiecie się Państwo, jakich zasad należy przestrzegać, redagując projekty aktów prawnych: uchwał oraz zarządzeń.

Definicja nowelizacji

Nowelizacja to zmiana aktu normatywnego, która polega na:

  • uchyleniu niektórych jego przepisów,
  • zastąpieniu niektórych przepisów przepisami o innej treści lub brzmieniu,
  • dodaniu do niej nowych przepisów.

Zasady wprowadzania zmian

Wprowadzony akt prawny można zmieniać późniejszym. Nowelizacji dokonuje się na podstawie tego samego przepisu upoważniającego, jeśli nadal obowiązuje. Akt zmieniający wydaje organ, który wydał zmieniany akt prawny, albo organ, który przejął właściwość organu, który wydał zmieniany akt.

Przepisy zmienia się:

  • odrębnym aktem zmieniającym tej samej rangi (tzn. zarządzenia nie nowelizuje się uchwałą i odwrotnie);
  • przepisem zmieniającym zamieszczonym w innym akcie tej samej rangi.

Jeżeli wprowadzane zmiany:

  • mają być liczne lub
  • mają naruszać konstrukcję lub spójność pierwotnego aktu lub
  • akt był już poprzednio nowelizowany,

opracowuje się projekt nowego aktu.

Jeżeli chcą Państwo zapoznać się z treścią artykułu przygotowanego przez eksperta Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego ds. prawnych i formalnych aspektów kształcenia – Grzegorza Laskowskiego, uprzejmie prosimy o zapis do naszego Newslettera.

Jeżeli będą potrzebowali Państwo eksperckiej pomocy w kwestiach prawnych dot. szkolnictwa wyższego, uprzejmie prosimy o kontakt: +48 81 8228 615, biuro@irsw.pl