Opracowywanie lub nowelizacja przepisów wewnętrznych uczelni

W obliczu częstych zmian w otoczeniu prawnym, uczelnie potrzebują dostosowanych do swojej specyfiki i potrzeb przepisów wewnętrznych. Usługa opracowywania lub nowelizacji przepisów wewnętrznych uczelni stanowi kompleksowe wsparcie dla władz, umożliwiając adaptację i optymalizację tych regulacji w zgodzie z obowiązującym prawem oraz najlepszymi praktykami akademickimi.  

Problemem wielu uczelni jest niedostatek specjalistów do spraw legislacji, w związku z czym ciężar opracowywania merytorycznego i prawnego nowych aktów prawnych często spoczywa na osobach nieposiadających odpowiedniego przygotowania legislacyjnego (np. kierownicy działów merytorycznych). Nie tylko stanowi to istotne, dodatkowe obciążenie dla poszczególnych osób, ale także często prowadzi do nieświadomych omyłek legislacyjnych i utrudnia zachowanie wewnętrznej spójności w uczelnianych przepisach. Wsparcie doświadczonego zespołu ekspertów IRSW pozwala ograniczyć to ryzyko i jednocześnie odciążyć kadrę uczelni zapewniając przy tym fachowe doradztwo prawne.

W jaki sposób pracujemy?

 • W pierwszej kolejności eksperci współpracują z przedstawicielami uczelni, aby dobrze zrozumieć ich potrzeby i cele. W wielu przypadkach wskazujemy dodatkowe obszary wymagające przemyślenia, decyzji a docelowo uregulowania w odpowiedni sposób. W trakcie tych prac eksperci na bieżąco weryfikują kierunki rozwiązań pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa;
 • Po ustaleniu modelu docelowego w określonym obszarze funkcjonowania uczelni, zespół dokonuje opracowania legislacyjnego w formie projektu nowego aktu prawnego lub projektu nowelizującego dotychczasowe przepisy. Projekty uwzględniają także odpowiednio dopasowane i skonsultowane regulacje przejściowe oraz dobre praktyki legislacyjne, jak np. etykiety przepisów ułatwiające szybkie odnalezienie niezbędnych regulacji. 

Jakich efektów współpracy można się spodziewać?

 • Kompleksowo przygotowane projekty wewnętrznych aktów normatywnych uczelni, spełniające kryteria:
  • zgodności z prawem;
  • kompleksowości – w danym akcie prawnym/dokumencie zostały uregulowane wszystkie niezbędne zagadnienia, a szczególnie te określone przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego jako obligatoryjne;
  • spójności – zaprojektowane regulacje są wewnętrznie spójne;
  • zgodności z koncepcją funkcjonowania uczelni – przyjęty model organizacyjny uczelni ma pełne odzwierciedlenie w wewnętrznych regulacjach; 
  • zgodności z zasadami techniki prawodawczej – projekty prawidłowo przygotowane pod kątem poprawności legislacyjnej, tzn. opracowany dokument jest zrozumiały, a przepisy w nim zawarte nie budzą wątpliwości co do sposobu ich stosowania.

Możliwe warianty usług

 • Weryfikacja i korekta legislacyjna aktu prawnego uczelni
 • Warsztaty doradcze i wypracowanie merytoryczno-legislacyjne aktu prawnego uczelni lub jego nowelizacji

baza wiedzy

Polecane materiały z tego obszaru

Każda współpraca
zaczyna się od kontaktu

Porozmawiajmy o szczegółach i razem dobierzmy najlepsze dla Państwa rozwiązania. Prosimy o podanie swoich danych kontaktowych. Skontaktujemy się najszybciej jak to możliwe.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Zgody