Zapraszamy do lektury kompendium poświęconego najczęściej popełnianym błędom, towarzyszącym wydawaniu decyzji administracyjnych w sektorze szkolnictwa wyższego. Powstało ono w oparciu o wieloletnią praktykę ekspertów Instytutu Szkolnictwa Wyższego.

Na wstępie warto odnotować, iż stosowanie kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.) w praktyce uczelnianej nie jest łatwym zadaniem. Jest to przecież akt prawny o rozbudowanej i skomplikowanej strukturze, podlegający ciągłym zmianom. Mamy jednak nadzieję, że świadomość możliwych do popełnienia błędów w Państwa pracy przyczyni się do poprawy jej jakości jak i podniesie jej komfort.

Jakich błędów przy wydawaniu decyzji administracyjnych w szkolnictwie wyższym należy unikać?

Jeżeli chcą Państwo zapoznać się z kompedium KPA dla uczelni opracowanego przez eksperta ds. prawnych Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego – dra Artura Kokoszkiewicza, uprzejmie prosimy o zapis do naszego Newslettera.